CẶP XỈU CHỦ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Vào cuộc chơi ta chấp nhận có thắng và thua, Nhưng nếu thua liên tục ta còn đủ sức chơi nữa không…Đừng cố gỡ vì khi bạn cố chỉ thêm mất tiền oan. Đến với chúng tôi để thực sự là 1 người chốt số chuyên nghiệp.

PHÍ XEM SỐ: 1,000,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-01-21
19-01-21Đắc Lắc: 258,817,
Quảng Nam: 411,639
Trúng 258 Đắc Lắc,
Trúng 411 Quảng Nam
276
18-01-21TT Huế: 791,121,
Phú Yên: 089,124
Trúng 791 TT Huế,
Trúng 089 Phú Yên
185
17-01-21Kon Tum: 965,915,
Khánh Hòa: 507,887
Trúng 507 Khánh Hòa161
16-01-21Đà Nẵng: 089,802,
Quảng Ngãi: 241,301,
Đắc Nông: 164,991
Trượt168
15-01-21Gia Lai: 276,490,
Ninh Thuận: 365,821
Trượt176
14-01-21Bình Định: 484,696,
Quảng Trị: 048,201,
Quảng Bình: 957,590
Trúng 048 Quảng Trị,
Trúng 957 Quảng Bình
256
13-01-21Đà Nẵng: 910,889,
Khánh Hòa: 716,500
Trúng 910 Đà Nẵng,
Trúng 716 Khánh Hòa
281
12-01-21Đắc Lắc: 791,240,
Quảng Nam: 736,231
Trúng 791 Đắc Lắc,
Trúng 736 Quảng Nam
243
11-01-21TT Huế: 836,813,
Phú Yên: 196,385
Trượt255
10-01-21Kon Tum: 122,306,
Khánh Hòa: 621,004
Trúng 122 Kon Tum,
Trúng 621 Khánh Hòa
246
09-01-21Đà Nẵng: 460,565,
Quảng Ngãi: 081,838,
Đắc Nông: 235,004
Trúng 081 Quảng Ngãi206
08-01-21Gia Lai: 242,978,
Ninh Thuận: 402,932
Trúng 402 Ninh Thuận224
07-01-21Bình Định: 939,325,
Quảng Trị: 535,539,
Quảng Bình: 175,817
Trượt266
06-01-21Đà Nẵng: 470,706,
Khánh Hòa: 689,069
Trượt245
05-01-21Đắc Lắc: 526,914,
Quảng Nam: 175,953
Trượt166
04-01-21TT Huế: 767,096,
Phú Yên: 135,466
Trượt182
03-01-21Kon Tum: 547,072,
Khánh Hòa: 861,473
Trượt182
02-01-21Đà Nẵng: 907,696,
Quảng Ngãi: 225,021,
Đắc Nông: 599,073
Trúng 907 Đà Nẵng,
Trúng 225 Quảng Ngãi,
Trúng 599 Đắc Nông
254
01-01-21Gia Lai: 642,684,
Ninh Thuận: 302,056
Trúng 642 Gia Lai,
Trúng 302 Ninh Thuận
173
31-12-20Bình Định: 956,362,
Quảng Trị: 908,095,
Quảng Bình: 259,045
Trúng 956 Bình Định259
30-12-20Đà Nẵng: 403,047,
Khánh Hòa: 822,298
Trượt270
29-12-20Đắc Lắc: 103,403,
Quảng Nam: 853,933
Trúng 103 Đắc Lắc,
Trúng 853 Quảng Nam
217
28-12-20TT Huế: 480,664,
Phú Yên: 446,409
Trúng 480 TT Huế,
Trúng 446 Phú Yên
221
27-12-20Kon Tum: 950,481,
Khánh Hòa: 242,625
Trượt266
26-12-20Đà Nẵng: 797,742,
Quảng Ngãi: 142,159,
Đắc Nông: 687,693
Trượt201
25-12-20Gia Lai: 080,175,
Ninh Thuận: 611,024
Trúng 611 Ninh Thuận258
24-12-20Bình Định: 465,417,
Quảng Trị: 725,864,
Quảng Bình: 887,353
Trượt241
23-12-20Đà Nẵng: 489,635,
Khánh Hòa: 596,154
Trúng 489 Đà Nẵng,
Trúng 596 Khánh Hòa
205
22-12-20Đắc Lắc: 762,558,
Quảng Nam: 836,870
Trượt245
21-12-20TT Huế: 097,006,
Phú Yên: 685,337
Trúng 685 Phú Yên252
20-12-20Kon Tum: 389,552,
Khánh Hòa: 766,707
Trúng 389 Kon Tum,
Trúng 766 Khánh Hòa
279
19-12-20Đà Nẵng: 684,517,
Quảng Ngãi: 636,771,
Đắc Nông: 871,674
Trúng 684 Đà Nẵng,
Trúng 636 Quảng Ngãi,
Trúng 871 Đắc Nông
251
18-12-20Gia Lai: 001,726,
Ninh Thuận: 348,033
Trượt269
17-12-20Bình Định: 261,883,
Quảng Trị: 331,394,
Quảng Bình: 653,319
Trúng 261 Bình Định,
Trúng 331 Quảng Trị
216
16-12-20Đà Nẵng: 189,814,
Khánh Hòa: 982,250
Trúng 189 Đà Nẵng,
Trúng 982 Khánh Hòa
264
15-12-20Đắc Lắc: 004,999,
Quảng Nam: 465,839
Trượt248
14-12-20TT Huế: 477,489,
Phú Yên: 839,918
Trúng 839 Phú Yên155
13-12-20Kon Tum: 275,760,
Khánh Hòa: 373,296
Trúng 275 Kon Tum,
Trúng 373 Khánh Hòa
169
12-12-20Đà Nẵng: 531,612,
Quảng Ngãi: 458,562,
Đắc Nông: 577,642
Trúng 531 Đà Nẵng,
Trúng 458 Quảng Ngãi,
Trúng 577 Đắc Nông
246
11-12-20Gia Lai: 959,850,
Ninh Thuận: 809,215
Trượt211
10-12-20Bình Định: 947,336,
Quảng Trị: 901,458,
Quảng Bình: 040,630
Trúng 947 Bình Định,
Trúng 040 Quảng Bình
167
09-12-20Đà Nẵng: 408,764,
Khánh Hòa: 252,151
Trúng 252 Khánh Hòa177
08-12-20Đắc Lắc: 918,506,
Quảng Nam: 533,277
Trượt208
07-12-20TT Huế: 511,527,
Phú Yên: 929,796
Trúng 511 TT Huế,
Trúng 929 Phú Yên
209
06-12-20Kon Tum: 196,167,
Khánh Hòa: 628,786
Trúng 196 Kon Tum,
Trúng 628 Khánh Hòa
232
05-12-20Đà Nẵng: 623,747,
Quảng Ngãi: 370,024,
Đắc Nông: 055,941
Trúng 623 Đà Nẵng,
Trúng 370 Quảng Ngãi
226
04-12-20Gia Lai: 537,578,
Ninh Thuận: 282,496
Trượt230
03-12-20Bình Định: 015,713,
Quảng Trị: 762,656,
Quảng Bình: 166,650
Trúng 015 Bình Định,
Trúng 762 Quảng Trị,
Trúng 166 Quảng Bình
241
02-12-20Đà Nẵng: 290,105,
Khánh Hòa: 765,437
Trúng 765 Khánh Hòa195
01-12-20Đắc Lắc: 744,938,
Quảng Nam: 074,797
Trúng 744 Đắc Lắc,
Trúng 074 Quảng Nam
214
30-11-20TT Huế: 545,185,
Phú Yên: 578,014
Trúng 578 Phú Yên202
29-11-20Kon Tum: 172,795,
Khánh Hòa: 148,953
Trúng 172 Kon Tum,
Trúng 148 Khánh Hòa
164
28-11-20Đà Nẵng: 520,457,
Quảng Ngãi: 610,603,
Đắc Nông: 302,412
Trúng 520 Đà Nẵng,
Trúng 302 Đắc Nông
258
27-11-20Gia Lai: 241,563,
Ninh Thuận: 476,767
Trúng 241 Gia Lai153
26-11-20Bình Định: 103,404,
Quảng Trị: 359,014,
Quảng Bình: 208,938
Trượt254
25-11-20Đà Nẵng: 766,169,
Khánh Hòa: 944,402
Trúng 766 Đà Nẵng,
Trúng 944 Khánh Hòa
267
24-11-20Đắc Lắc: 863,094,
Quảng Nam: 926,363
Trượt161
23-11-20TT Huế: 098,839,
Phú Yên: 767,479
Trúng 098 TT Huế,
Trúng 767 Phú Yên
157
22-11-20Kon Tum: 782,539,
Khánh Hòa: 205,737
Trúng 782 Kon Tum242
21-11-20Đà Nẵng: 094,213,
Quảng Ngãi: 408,147,
Đắc Nông: 905,315
Trúng 094 Đà Nẵng,
Trúng 905 Đắc Nông
166
20-11-20Gia Lai: 325,237,
Ninh Thuận: 934,196
Trúng 325 Gia Lai200
19-11-20Bình Định: 898,012,
Quảng Trị: 451,874,
Quảng Bình: 388,825
Trúng 388 Quảng Bình225
18-11-20Đà Nẵng: 689,138,
Khánh Hòa: 998,463
Trúng 998 Khánh Hòa198
17-11-20Đắc Lắc: 454,164,
Quảng Nam: 224,238
Trúng 224 Quảng Nam287
16-11-20TT Huế: 014,412,
Phú Yên: 278,484
Trúng 014 TT Huế212
15-11-20Kon Tum: 928,444,
Khánh Hòa: 990,199
Trúng 928 Kon Tum168
14-11-20Đà Nẵng: 069,555,
Quảng Ngãi: 282,929,
Đắc Nông: 869,351
Trúng 069 Đà Nẵng179
13-11-20Gia Lai: 921,567,
Ninh Thuận: 458,810
Trúng 921 Gia Lai,
Trúng 458 Ninh Thuận
200
12-11-20Bình Định: 224,473,
Quảng Trị: 540,151,
Quảng Bình: 827,398
Trúng 224 Bình Định,
Trúng 540 Quảng Trị
237
11-11-20Đà Nẵng: 812,370,
Khánh Hòa: 711,613
Trúng 711 Khánh Hòa228
10-11-20Đắc Lắc: 098,057,
Quảng Nam: 799,927
Trúng 799 Quảng Nam174
09-11-20TT Huế: 432,133,
Phú Yên: 028,178
Trúng 028 Phú Yên176
08-11-20Kon Tum: 322,316,
Khánh Hòa: 099,041
Trúng 322 Kon Tum,
Trúng 099 Khánh Hòa
176
07-11-20Đà Nẵng: 168,234,
Quảng Ngãi: 901,794,
Đắc Nông: 032,544
Trượt229
06-11-20Gia Lai: 002,595,
Ninh Thuận: 283,291
Trúng 002 Gia Lai213
05-11-20Bình Định: 859,882,
Quảng Trị: 667,783,
Quảng Bình: 057,566
Trúng 859 Bình Định,
Trúng 667 Quảng Trị,
Trúng 057 Quảng Bình
265
04-11-20Đà Nẵng: 286,887,
Khánh Hòa: 690,141
Trúng 286 Đà Nẵng,
Trúng 690 Khánh Hòa
184
03-11-20Đắc Lắc: 509,385,
Quảng Nam: 750,152
Trúng 509 Đắc Lắc,
Trúng 750 Quảng Nam
164
02-11-20TT Huế: 860,173,
Phú Yên: 490,168
Trượt207
01-11-20Kon Tum: 288,423,
Khánh Hòa: 894,399
Trúng 894 Khánh Hòa245
31-10-20Đà Nẵng: 980,109,
Quảng Ngãi: 350,628,
Đắc Nông: 570,952
Trúng 980 Đà Nẵng,
Trúng 350 Quảng Ngãi,
Trúng 570 Đắc Nông
186
30-10-20Gia Lai: 491,825,
Ninh Thuận: 224,941
Trượt259
29-10-20Bình Định: 359,982,
Quảng Trị: 313,550,
Quảng Bình: 997,625
Trúng 997 Quảng Bình158
28-10-20Đà Nẵng: 838,277,
Khánh Hòa: 281,778
Trúng 838 Đà Nẵng,
Trúng 281 Khánh Hòa
209
27-10-20Đắc Lắc: 818,587,
Quảng Nam: 550,996
Trúng 818 Đắc Lắc,
Trúng 550 Quảng Nam
190
26-10-20TT Huế: 365,451,
Phú Yên: 446,190
Trượt212
25-10-20Kon Tum: 333,038,
Khánh Hòa: 615,117
Trúng 333 Kon Tum,
Trúng 615 Khánh Hòa
220