CẶP XỈU CHỦ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Vào cuộc chơi ta chấp nhận có thắng và thua, Nhưng nếu thua liên tục ta còn đủ sức chơi nữa không…Đừng cố gỡ vì khi bạn cố chỉ thêm mất tiền oan. Đến với chúng tôi để thực sự là 1 người chốt số chuyên nghiệp.

PHÍ XEM SỐ: 1,000,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
12-05-21
12-05-21Đà Nẵng: 990,155,
Khánh Hòa: 922,848
Trúng 990 Đà Nẵng,
Trúng 922 Khánh Hòa
253
11-05-21Đắc Lắc: 171,182,
Quảng Nam: 800,919
Trúng 171 Đắc Lắc,
Trúng 800 Quảng Nam
188
10-05-21TT Huế: 732,392,
Phú Yên: 860,336
Trúng 732 TT Huế,
Trúng 860 Phú Yên
175
09-05-21Kon Tum: 910,960,
Khánh Hòa: 886,846
Trượt269
08-05-21Đà Nẵng: 716,204,
Quảng Ngãi: 767,668,
Đắc Nông: 257,871
Trúng 716 Đà Nẵng,
Trúng 257 Đắc Nông
167
07-05-21Gia Lai: 808,503,
Ninh Thuận: 182,498
Trúng 808 Gia Lai,
Trúng 182 Ninh Thuận
266
06-05-21Bình Định: 731,408,
Quảng Trị: 628,869,
Quảng Bình: 192,714
Trúng 731 Bình Định246
05-05-21Đà Nẵng: 593,363,
Khánh Hòa: 544,371
Trượt222
04-05-21Đắc Lắc: 802,656,
Quảng Nam: 587,119
Trúng 802 Đắc Lắc216
03-05-21TT Huế: 757,479,
Phú Yên: 088,011
Trúng 757 TT Huế,
Trúng 088 Phú Yên
180
02-05-21Kon Tum: 706,575,
Khánh Hòa: 590,342
Trượt214
01-05-21Đà Nẵng: 127,318,
Quảng Ngãi: 901,162,
Đắc Nông: 461,630
Trúng 127 Đà Nẵng,
Trúng 901 Quảng Ngãi,
Trúng 461 Đắc Nông
230
30-04-21Gia Lai: 405,404,
Ninh Thuận: 804,884
Trúng 405 Gia Lai,
Trúng 804 Ninh Thuận
151
29-04-21Bình Định: 802,384,
Quảng Trị: 101,727,
Quảng Bình: 656,795
Trúng 802 Bình Định,
Trúng 101 Quảng Trị,
Trúng 656 Quảng Bình
168
28-04-21Đà Nẵng: 022,705,
Khánh Hòa: 843,357
Trúng 022 Đà Nẵng,
Trúng 843 Khánh Hòa
234
27-04-21Đắc Lắc: 883,291,
Quảng Nam: 750,621
Trượt239
26-04-21TT Huế: 103,509,
Phú Yên: 413,385
Trúng 103 TT Huế,
Trúng 413 Phú Yên
233
25-04-21Kon Tum: 217,150,
Khánh Hòa: 568,926
Trúng 217 Kon Tum,
Trúng 568 Khánh Hòa
199
24-04-21Đà Nẵng: 865,954,
Quảng Ngãi: 463,827,
Đắc Nông: 649,723
Trúng 865 Đà Nẵng,
Trúng 463 Quảng Ngãi
182
23-04-21Gia Lai: 614,726,
Ninh Thuận: 768,341
Trượt240
22-04-21Bình Định: 859,241,
Quảng Trị: 907,013,
Quảng Bình: 288,846
Trúng 859 Bình Định,
Trúng 907 Quảng Trị,
Trúng 288 Quảng Bình
230
21-04-21Đà Nẵng: 178,053,
Khánh Hòa: 773,479
Trúng 178 Đà Nẵng159
20-04-21Đắc Lắc: 292,833,
Quảng Nam: 979,434
Trúng 292 Đắc Lắc,
Trúng 979 Quảng Nam
146
19-04-21TT Huế: 573,275,
Phú Yên: 239,658
Trượt210
18-04-21Kon Tum: 185,737,
Khánh Hòa: 576,355
Trúng 576 Khánh Hòa186
17-04-21Đà Nẵng: 891,189,
Quảng Ngãi: 363,065,
Đắc Nông: 060,468
Trúng 891 Đà Nẵng,
Trúng 363 Quảng Ngãi,
Trúng 060 Đắc Nông
176
16-04-21Gia Lai: 961,952,
Ninh Thuận: 627,269
Trúng 961 Gia Lai,
Trúng 627 Ninh Thuận
218
15-04-21Bình Định: 093,283,
Quảng Trị: 966,888,
Quảng Bình: 768,958
Trượt141
14-04-21Đà Nẵng: 278,525,
Khánh Hòa: 207,510
Trúng 278 Đà Nẵng,
Trúng 207 Khánh Hòa
199
13-04-21Đắc Lắc: 450,736,
Quảng Nam: 400,473
Trúng 450 Đắc Lắc,
Trúng 400 Quảng Nam
227
12-04-21TT Huế: 572,031,
Phú Yên: 088,767
Trúng 572 TT Huế,
Trúng 088 Phú Yên
238
11-04-21Kon Tum: 924,328,
Khánh Hòa: 837,166
Trượt230
10-04-21Đà Nẵng: 401,805,
Quảng Ngãi: 457,902,
Đắc Nông: 971,796
Trúng 401 Đà Nẵng,
Trúng 457 Quảng Ngãi,
Trúng 971 Đắc Nông
183
09-04-21Gia Lai: 880,834,
Ninh Thuận: 449,192
Trúng 880 Gia Lai217
08-04-21Bình Định: 521,041,
Quảng Trị: 961,367,
Quảng Bình: 733,294
Trượt209
07-04-21Đà Nẵng: 892,679,
Khánh Hòa: 863,955
Trượt181
06-04-21Đắc Lắc: 369,718,
Quảng Nam: 452,968
Trượt260
05-04-21TT Huế: 758,133,
Phú Yên: 074,446
Trượt152
04-04-21Kon Tum: 829,319,
Khánh Hòa: 517,085
Trúng 829 Kon Tum,
Trúng 517 Khánh Hòa
201
03-04-21Đà Nẵng: 532,918,
Quảng Ngãi: 039,125,
Đắc Nông: 298,843
Trúng 532 Đà Nẵng,
Trúng 039 Quảng Ngãi
183
02-04-21Gia Lai: 918,884,
Ninh Thuận: 276,682
Trúng 276 Ninh Thuận190
01-04-21Bình Định: 662,562,
Quảng Trị: 349,108,
Quảng Bình: 954,088
Trúng 662 Bình Định,
Trúng 349 Quảng Trị,
Trúng 954 Quảng Bình
199
31-03-21Đà Nẵng: 774,362,
Khánh Hòa: 075,892
Trượt197
30-03-21Đắc Lắc: 988,593,
Quảng Nam: 430,058
Trúng 988 Đắc Lắc,
Trúng 430 Quảng Nam
219
29-03-21TT Huế: 469,940,
Phú Yên: 225,997
Trúng 469 TT Huế,
Trúng 225 Phú Yên
155
28-03-21Kon Tum: 877,898,
Khánh Hòa: 368,378
Trúng 877 Kon Tum,
Trúng 368 Khánh Hòa
272
27-03-21Đà Nẵng: 212,878,
Quảng Ngãi: 660,939,
Đắc Nông: 766,604
Trượt180
26-03-21Gia Lai: 247,931,
Ninh Thuận: 321,469
Trúng 247 Gia Lai,
Trúng 321 Ninh Thuận
278
25-03-21Bình Định: 343,302,
Quảng Trị: 137,812,
Quảng Bình: 821,965
Trúng 343 Bình Định,
Trúng 137 Quảng Trị,
Trúng 821 Quảng Bình
182
24-03-21Đà Nẵng: 437,178,
Khánh Hòa: 348,958
Trúng 348 Khánh Hòa242
23-03-21Đắc Lắc: 197,974,
Quảng Nam: 956,992
Trượt202
22-03-21TT Huế: 922,645,
Phú Yên: 250,078
Trượt253
21-03-21Kon Tum: 335,638,
Khánh Hòa: 249,488
Trúng 335 Kon Tum264