ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Cầu Đầu Đuôi Đã được phân tích dựa trên các công cụ tính toán điện tử Khẳng định đưa ra những con số với tỷ lệ ăn cao nhất. Cơ hội được tạo ra từ chính niềm tin bạn dành cho chúng tôi.

PHÍ XEM SỐ: 500,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-07-21
27-07-21Đắc Lắc: ,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trượt Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
119
26-07-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đầu 3 Phú Yên
204
25-07-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trượt273
24-07-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
88
23-07-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 Gia Lai265
22-07-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
109
21-07-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
121
20-07-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trượt142
19-07-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
153
18-07-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
124
17-07-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng160
16-07-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
266
15-07-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trượt232
14-07-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trượt181
13-07-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
242
12-07-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trượt123
11-07-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa184
10-07-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
126
09-07-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trượt198
08-07-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trượt114
07-07-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
174
06-07-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
129
05-07-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
102
04-07-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trượt157
03-07-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
123
02-07-21Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
217
01-07-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng đầu 0 Quảng Bình
95
30-06-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
200
29-06-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trượt121
28-06-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 TT Huế200
27-06-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa159
26-06-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
151
25-06-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
84
24-06-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Quảng Trị204
23-06-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trượt208
22-06-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
229
21-06-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
150
20-06-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa189
19-06-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trượt142
18-06-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
167
17-06-21Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Trị,
Trúng đuôi 1 Quảng Bình
177
16-06-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
71
15-06-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trượt94
14-06-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
19
13-06-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
83
12-06-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
235
11-06-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trượt93