ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Cầu Đầu Đuôi Đã được phân tích dựa trên các công cụ tính toán điện tử Khẳng định đưa ra những con số với tỷ lệ ăn cao nhất. Cơ hội được tạo ra từ chính niềm tin bạn dành cho chúng tôi.

PHÍ XEM SỐ: 500,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-01-21
19-01-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Đắc Lắc128
18-01-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
118
17-01-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa60
16-01-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trượt131
15-01-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
170
14-01-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng đầu 5 Quảng Bình
189
13-01-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
226
12-01-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 6 Quảng Nam
202
11-01-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trượt144
10-01-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
146
09-01-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
165
08-01-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trượt138
07-01-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trượt148
06-01-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trượt124
05-01-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Quảng Nam93
04-01-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trượt70
03-01-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Kon Tum189
02-01-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 9 Đắc Nông
144
01-01-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đầu 0 Ninh Thuận
86
31-12-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng đầu 8 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
199
30-12-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trượt231
29-12-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đầu 5 Quảng Nam
91
28-12-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng đuôi 6 Phú Yên
170
27-12-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
163
26-12-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trượt108
25-12-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
116
24-12-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Quảng Trị130
23-12-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
132
22-12-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trượt176
21-12-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 5 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
232
20-12-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
172
19-12-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
106
18-12-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trượt177
17-12-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
215
16-12-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng221
15-12-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 5 Quảng Nam
285
14-12-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 TT Huế,
Trúng đầu 3 Phú Yên
120
13-12-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
177
12-12-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
233
11-12-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trượt56
10-12-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
172
09-12-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
139
08-12-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc87
07-12-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
101
06-12-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
264
05-12-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
178
04-12-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trượt198
03-12-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đuôi 2 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
58
02-12-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
123
01-12-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
6
30-11-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trượt145
29-11-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Kon Tum56
28-11-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 2 Đắc Nông
166
27-11-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận111
26-11-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trượt189
25-11-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
65
24-11-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam93
23-11-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 TT Huế,
Trúng đuôi 7 Phú Yên
149
22-11-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum267
21-11-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trượt113
20-11-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
26
19-11-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
154
18-11-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
173
17-11-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trượt64
16-11-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
151
15-11-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
211
14-11-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
134
13-11-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Ninh Thuận236
12-11-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
116
11-11-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trượt107
10-11-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
81
09-11-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
174
08-11-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
166
07-11-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trượt179
06-11-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Gia Lai215
05-11-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
229
04-11-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
30
03-11-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
228
02-11-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Phú Yên12
01-11-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 5 Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
92
31-10-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
83
30-10-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận176
29-10-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
105
28-10-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
170
27-10-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc123
26-10-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trượt274
25-10-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
196