ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Cầu Đầu Đuôi Đã được phân tích dựa trên các công cụ tính toán điện tử Khẳng định đưa ra những con số với tỷ lệ ăn cao nhất. Cơ hội được tạo ra từ chính niềm tin bạn dành cho chúng tôi.

PHÍ XEM SỐ: 500,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
13-05-21
12-05-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
131
11-05-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
185
10-05-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Phú Yên56
09-05-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trượt164
08-05-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Đắc Nông
40
07-05-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
208
06-05-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
167
05-05-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trượt17
04-05-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
138
03-05-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
194
02-05-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trượt196
01-05-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
116
30-04-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Gia Lai137
29-04-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đầu 5 Quảng Bình
170
28-04-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 Khánh Hòa200
27-04-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trượt45
26-04-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Phú Yên51
25-04-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
96
24-04-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 5 Đắc Nông
128
23-04-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trượt240
22-04-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
57
21-04-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
113
20-04-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 9 Quảng Nam
210
19-04-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trượt111
18-04-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
241
17-04-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
173
16-04-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận41
15-04-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trượt139
14-04-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Khánh Hòa121
13-04-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
273
12-04-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
248
11-04-21Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Kon Tum128
10-04-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi
131
09-04-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Gia Lai,
Trúng đầu 7 Ninh Thuận
168
08-04-21Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trượt152
07-04-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
255
06-04-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 Đắc Lắc,
Trúng đầu 1 Quảng Nam
179
05-04-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trượt46
04-04-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
91
03-04-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Đắc Nông
57
02-04-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Gia Lai145
01-04-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị
63
31-03-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trượt208
30-03-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
218
29-03-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
113
28-03-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
31
27-03-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trượt139
26-03-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng đuôi 1 Ninh Thuận
160
25-03-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 Bình Định,
Trúng đầu 3 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
108
24-03-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
204
23-03-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trượt67
22-03-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 Phú Yên138
21-03-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa51