Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Thay vì tự mình đánh những con số không chuẩn hãy giao việc chốt số cho chúng tôi bạn sẽ có số chuẩn đánh lớn mỗi ngày, Bằng công nghệ soi cầu cao cấp hiện đại bậc nhất hiện nay chúng tôi cung cấp cho a/e dịch vụ Lấy số chuẩn xác có 1-0-2 cam kết giúp a/e vào bờ ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng thua nỗ một cách nhanh nhất.

Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất: 300.000đ

Số mua mất phí đảm bảo chính xác 99,9%
A/e nạp thẻ từ 08h-18h để tránh nhận số cũ nhé
Sau khi nạp đủ tiền ae sẽ nhận được số
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,VinaPhone…
Tư vấn cầy đẹp miền bắc a/e CHÁT với chúng tôi nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
27-10-20
26-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4278
25-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 394
24-10-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8273
23-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2161
22-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9187
21-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng Đề67
20-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7287
19-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt278
18-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 159
17-10-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt67
16-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề266
15-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8272
14-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề256
13-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt260
12-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt282
11-10-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt297
10-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt261
09-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt255
08-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt268
07-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt84
06-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt154
05-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt78
04-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt150
03-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt92
02-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt97
01-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1199
30-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt78
29-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2177
28-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3187
27-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt192
26-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt262
25-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt151
24-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt281
23-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1192
22-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6174
21-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt288
20-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4183
19-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt61
18-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt276
17-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt59
16-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 279
15-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt69
14-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề96
13-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 397
12-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8167
11-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9175
10-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt253
09-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0159
08-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt291
07-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt165
06-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3261
05-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt68
04-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8287
03-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề263
02-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt270
01-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 578
31-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt194
30-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt83
29-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt71
28-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt155
27-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6277
26-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8150
25-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt52
24-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt152
23-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 163
22-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt98
21-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt168
20-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0285
19-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề180
18-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt250
17-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4299
16-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4176
15-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 892
14-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt75
13-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt185
12-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5169
11-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8288
10-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề54
09-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng Đề274
08-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt71
07-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề171
06-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7185
05-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9272
04-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt93
03-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3269
02-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1299
01-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2265
31-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 685
30-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 652
29-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề296
28-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 884
27-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt295
26-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề260
25-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8273
24-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9281
23-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng Đề172
22-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 281
21-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt270
20-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 292
19-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 482
18-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6192
17-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 154
16-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 197
15-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt95
14-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt57
13-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 896
12-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt182
11-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1183
10-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 991
09-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt65
08-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3274
07-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6256
06-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7164
05-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề267
04-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề75
03-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 797
02-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt54
01-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 384
30-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9276
29-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt98
28-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1155
27-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 363
26-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt54
25-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt276
24-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0197
23-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt68
22-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7268
21-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt60
20-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt84
19-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề87
18-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề176
17-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt289
16-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt166
15-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt150
14-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt269
13-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề258
12-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3162
11-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt67
10-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 373
09-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7279
08-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt93
07-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3192
06-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề68
05-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt263
04-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7272
03-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0294
02-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề196
01-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt183
31-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề166
30-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt176
29-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 572
28-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1291
27-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt295
26-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 572
25-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1165
24-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9266
23-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề293
22-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt273
21-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8297
20-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6170
19-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 093
18-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4160
17-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 886
16-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 489
15-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5259
14-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 393
13-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9281
12-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 072
11-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 963
10-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 665
09-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt64
08-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt281
07-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8294
06-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6276
05-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7171
04-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề270
03-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt167
02-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề190
01-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6155