GIẢI 8 CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Đừng cho mình quá xui , Lý do bạn xui là bạn chưa tìm cho mình một phương pháp soi cầu chuẩn xác, hoặc phương pháp soi cầu của bạn đã lạc hậu, Đừng cố theo đuổi nếu không tiền bạc của bạn ngày càng vơi đi. Hãy tận hưởng niềm vui Chiến thắng từng con số chúng tôi gửi bạn.

PHÍ XEM SỐ: 500,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Giải Tám Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
13-05-21
12-05-21Đà Nẵng: 57,
Khánh Hòa: 04
Trúng Đà Nẵng263
11-05-21Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 88
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
173
10-05-21TT Huế: 27,
Phú Yên: 06
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
156
09-05-21Kon Tum: 49,
Khánh Hòa: 54
Trúng Khánh Hòa259
08-05-21Đà Nẵng: 24,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 82
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
249
07-05-21Gia Lai: 93,
Ninh Thuận: 23
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
191
06-05-21Bình Định: 61,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
174
05-05-21Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 06
Trượt196
04-05-21Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 87
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
153
03-05-21TT Huế: 32,
Phú Yên: 72
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
228
02-05-21Kon Tum: 07,
Khánh Hòa: 74
Trượt153
01-05-21Đà Nẵng: 53,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 07
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
240
30-04-21Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 76
Trúng Gia Lai155
29-04-21Bình Định: 88,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 64
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
202
28-04-21Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 59
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
226
27-04-21Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 66
Trượt168
26-04-21TT Huế: 34,
Phú Yên: 65
Trúng Phú Yên167
25-04-21Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 90
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
149
24-04-21Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 80
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
200
23-04-21Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 38
Trượt167
22-04-21Bình Định: 96,
Quảng Trị: 82,
Quảng Bình: 03
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
227
21-04-21Đà Nẵng: 16,
Khánh Hòa: 87
Trúng Khánh Hòa135
20-04-21Đắc Lắc: 55,
Quảng Nam: 08
Trúng Quảng Nam202
19-04-21TT Huế: 03,
Phú Yên: 64
Trượt230
18-04-21Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 51
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
207
17-04-21Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 65
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
206
16-04-21Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 71
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
137
15-04-21Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 08,
Bình Định: 00
Trượt149
14-04-21Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 84
Trúng Đà Nẵng283
13-04-21Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
216
12-04-21TT Huế: 77,
Phú Yên: 47
Trúng TT Huế194
11-04-21Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 21
Trượt150
10-04-21Đà Nẵng: 52,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
196
09-04-21Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 59
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
223
08-04-21Bình Định: 50,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 63
Trượt144
07-04-21Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 66
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
172
06-04-21Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 74
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
169
05-04-21TT Huế: 43,
Phú Yên: 59
Trượt187
04-04-21Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 39
Trúng Kon Tum142
03-04-21Đà Nẵng: 28,
Quảng Ngãi: 85,
Đắc Nông: 99
Trúng Đắc Nông226
02-04-21Gia Lai: 35,
Ninh Thuận: 94
Trượt151
01-04-21Bình Định: 85,
Quảng Trị: 90,
Quảng Bình: 61
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
159
31-03-21Đà Nẵng: 68,
Khánh Hòa: 22
Trượt198
30-03-21Đắc Lắc: 98,
Quảng Nam: 94
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
154
29-03-21TT Huế: 78,
Phú Yên: 24
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
203
28-03-21Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 04
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
244
27-03-21Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 13,
Đà Nẵng: 39
Trượt231
26-03-21Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 12
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
188
25-03-21Bình Định: 66,
Quảng Trị: 82,
Quảng Bình: 63
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
152
24-03-21Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 40
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
108
23-03-21Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 06
Trượt144
22-03-21TT Huế: 39,
Phú Yên: 72
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
182
21-03-21Kon Tum: 63,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
163