LÔ 3 SỐ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Nếu bạn đang chơi chốt số tỷ lệ TRƯỢT nhiều hơn TRÚNG thì bạn đang soi cầu sai cách Nên dừng để tránh mất tiền oan. Việc chốt số hãy để chúng tôi giúp bạn cam kết lãi lớn hôm nay!

PHÍ XEM SỐ: 500,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
12-05-21
12-05-21Đà Nẵng: 990,
Khánh Hòa: 327
Trúng Đà Nẵng153
11-05-21Đắc Lắc: 964,
Quảng Nam: 474
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
312
10-05-21TT Huế: 070,
Phú Yên: 604
Trượt352
09-05-21Kon Tum: 799,
Khánh Hòa: 994
Trượt345
08-05-21Đà Nẵng: 714,
Quảng Ngãi: 666,
Đắc Nông: 384
Trúng Đắc Nông251
07-05-21Gia Lai: 889,
Ninh Thuận: 936
Trúng Ninh Thuận292
06-05-21Bình Định: 903,
Quảng Trị: 092,
Quảng Bình: 150
Trúng Quảng Trị270
05-05-21Đà Nẵng: 478,
Khánh Hòa: 059
Trúng Đà Nẵng284
04-05-21Đắc Lắc: 802,
Quảng Nam: 595
Trúng Đắc Lắc304
03-05-21TT Huế: 961,
Phú Yên: 188
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
292
02-05-21Kon Tum: 133,
Khánh Hòa: 449
Trượt240
01-05-21Đà Nẵng: 393,
Quảng Ngãi: 636,
Đắc Nông: 813
Trúng Quảng Ngãi248
30-04-21Gia Lai: 162,
Ninh Thuận: 069
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
237
29-04-21Bình Định: 531,
Quảng Trị: 940,
Quảng Bình: 940
Trúng Quảng Bình242
28-04-21Đà Nẵng: 402,
Khánh Hòa: 843
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
234
27-04-21Đắc Lắc: 123,
Quảng Nam: 642
Trượt286
26-04-21TT Huế: 142,
Phú Yên: 684
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
196
25-04-21Kon Tum: 330,
Khánh Hòa: 882
Trúng Kon Tum233
24-04-21Đà Nẵng: 024,
Quảng Ngãi: 122,
Đắc Nông: 488
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
316
23-04-21Gia Lai: 901,
Ninh Thuận: 700
Trượt341
22-04-21Bình Định: 830,
Quảng Trị: 372,
Quảng Bình: 023
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
339
21-04-21Đà Nẵng: 613,
Khánh Hòa: 957
Trúng Đà Nẵng253
20-04-21Đắc Lắc: 529,
Quảng Nam: 767
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
145
19-04-21TT Huế: 273,
Phú Yên: 962
Trượt346
18-04-21Kon Tum: 032,
Khánh Hòa: 571
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
199
17-04-21Đà Nẵng: 918,
Quảng Ngãi: 424,
Đắc Nông: 263
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
194
16-04-21Gia Lai: 795,
Ninh Thuận: 817
Trúng Gia Lai210
15-04-21Bình Định: 602,
Quảng Trị: 292,
Quảng Bình: 819
Trượt307
14-04-21Đà Nẵng: 183,
Khánh Hòa: 101
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
250
13-04-21Đắc Lắc: 564,
Quảng Nam: 650
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
271
12-04-21TT Huế: 314,
Phú Yên: 192
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
289
11-04-21Kon Tum: 743,
Khánh Hòa: 729
Trượt166
10-04-21Đà Nẵng: 324,
Quảng Ngãi: 575,
Đắc Nông: 040
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
228
09-04-21Gia Lai: 449,
Ninh Thuận: 960
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
150
08-04-21Bình Định: 168,
Quảng Trị: 892,
Quảng Bình: 762
Trượt199
07-04-21Đà Nẵng: 679,
Khánh Hòa: 380
Trúng Đà Nẵng275
06-04-21Đắc Lắc: 179,
Quảng Nam: 179
Trúng Đắc Lắc343
05-04-21TT Huế: 684,
Phú Yên: 953
Trượt296
04-04-21Kon Tum: 844,
Khánh Hòa: 885
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
202
03-04-21Đà Nẵng: 174,
Quảng Ngãi: 971,
Đắc Nông: 814
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
255
02-04-21Gia Lai: 999,
Ninh Thuận: 846
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
263
01-04-21Bình Định: 622,
Quảng Trị: 349,
Quảng Bình: 917
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
360
31-03-21Đà Nẵng: 565,
Khánh Hòa: 160
Trượt154
30-03-21Đắc Lắc: 072,
Quảng Nam: 229
Trúng Đắc Lắc142
29-03-21TT Huế: 531,
Phú Yên: 501
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
215
28-03-21Kon Tum: 527,
Khánh Hòa: 117
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
214
27-03-21Đà Nẵng: 936,
Quảng Ngãi: 150,
Đắc Nông: 232
Trượt165
26-03-21Gia Lai: 752,
Ninh Thuận: 127
Trúng Ninh Thuận241
25-03-21Bình Định: 937,
Quảng Trị: 137,
Quảng Bình: 055
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
278
24-03-21Đà Nẵng: 299,
Khánh Hòa: 333
Trúng Đà Nẵng200
23-03-21Đắc Lắc: 903,
Quảng Nam: 179
Trượt184
22-03-21TT Huế: 081,
Phú Yên: 917
Trúng Phú Yên250
21-03-21Kon Tum: 317,
Khánh Hòa: 766
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
250