LÔ 3 SỐ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Nếu bạn đang chơi chốt số tỷ lệ TRƯỢT nhiều hơn TRÚNG thì bạn đang soi cầu sai cách Nên dừng để tránh mất tiền oan. Việc chốt số hãy để chúng tôi giúp bạn cam kết lãi lớn hôm nay!

PHÍ XEM SỐ: 500,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-01-21
19-01-21Đắc Lắc: 935,
Quảng Nam: 626
Trúng Đắc Lắc340
18-01-21TT Huế: 301,
Phú Yên: 165
Trúng Phú Yên256
17-01-21Kon Tum: 613,
Khánh Hòa: 593
Trúng Kon Tum291
16-01-21Đà Nẵng: 783,
Quảng Ngãi: 177,
Đắc Nông: 536
Trúng Đắc Nông263
15-01-21Gia Lai: 403,
Ninh Thuận: 101
Trượt164
14-01-21Bình Định: 806,
Quảng Trị: 934,
Quảng Bình: 631
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
372
13-01-21Đà Nẵng: 114,
Khánh Hòa: 401
Trúng Đà Nẵng141
12-01-21Đắc Lắc: 490,
Quảng Nam: 736
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
273
11-01-21TT Huế: 138,
Phú Yên: 864
Trượt260
10-01-21Kon Tum: 403,
Khánh Hòa: 553
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
157
09-01-21Đà Nẵng: 925,
Quảng Ngãi: 232,
Đắc Nông: 214
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
305
08-01-21Gia Lai: 666,
Ninh Thuận: 963
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
169
07-01-21Bình Định: 314,
Quảng Trị: 339,
Quảng Bình: 501
Trượt263
06-01-21Đà Nẵng: 951,
Khánh Hòa: 324
Trượt298
05-01-21Đắc Lắc: 613,
Quảng Nam: 863
Trượt284
04-01-21TT Huế: 906,
Phú Yên: 238
Trượt321
03-01-21Kon Tum: 093,
Khánh Hòa: 252
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
119
02-01-21Đà Nẵng: 572,
Quảng Ngãi: 097,
Đắc Nông: 617
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
222
01-01-21Gia Lai: 785,
Ninh Thuận: 953
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
347
31-12-20Bình Định: 040,
Quảng Trị: 798,
Quảng Bình: 286
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
265
30-12-20Đà Nẵng: 505,
Khánh Hòa: 989
Trượt264
29-12-20Đắc Lắc: 133,
Quảng Nam: 767
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
207
28-12-20TT Huế: 027,
Phú Yên: 079
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
353
27-12-20Kon Tum: 200,
Khánh Hòa: 454
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
229
26-12-20Đà Nẵng: 629,
Quảng Ngãi: 552,
Đắc Nông: 899
Trượt238
25-12-20Gia Lai: 681,
Ninh Thuận: 562
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
250
24-12-20Bình Định: 214,
Quảng Trị: 774,
Quảng Bình: 472
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
341
23-12-20Đà Nẵng: 623,
Khánh Hòa: 753
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
205
22-12-20Đắc Lắc: 138,
Quảng Nam: 118
Trúng Đắc Lắc206
21-12-20TT Huế: 885,
Phú Yên: 071
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
294
20-12-20Kon Tum: 782,
Khánh Hòa: 674
Trượt223
19-12-20Đà Nẵng: 684,
Quảng Ngãi: 636,
Đắc Nông: 733
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
226
18-12-20Gia Lai: 388,
Ninh Thuận: 243
Trượt199
17-12-20Bình Định: 255,
Quảng Trị: 784,
Quảng Bình: 147
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
254
16-12-20Đà Nẵng: 750,
Khánh Hòa: 424
Trúng Đà Nẵng244
15-12-20Đắc Lắc: 437,
Quảng Nam: 998
Trượt293
14-12-20TT Huế: 133,
Phú Yên: 409
Trúng TT Huế318
13-12-20Kon Tum: 850,
Khánh Hòa: 544
Trúng Khánh Hòa285
12-12-20Đà Nẵng: 811,
Quảng Ngãi: 352,
Đắc Nông: 306
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
214
11-12-20Gia Lai: 457,
Ninh Thuận: 505
Trượt198
10-12-20Bình Định: 633,
Quảng Trị: 609,
Quảng Bình: 069
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
306
09-12-20Đà Nẵng: 896,
Khánh Hòa: 132
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
211
08-12-20Đắc Lắc: 186,
Quảng Nam: 691
Trượt142
07-12-20TT Huế: 212,
Phú Yên: 730
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
121
06-12-20Kon Tum: 119,
Khánh Hòa: 747
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
133
05-12-20Đà Nẵng: 282,
Quảng Ngãi: 163,
Đắc Nông: 877
Trúng Quảng Ngãi266
04-12-20Gia Lai: 486,
Ninh Thuận: 927
Trượt204
03-12-20Bình Định: 713,
Quảng Trị: 169,
Quảng Bình: 503
Trúng Quảng Bình311
02-12-20Đà Nẵng: 264,
Khánh Hòa: 250
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
210
01-12-20Đắc Lắc: 148,
Quảng Nam: 531
Trúng Quảng Nam150
30-11-20TT Huế: 192,
Phú Yên: 056
Trượt228
29-11-20Kon Tum: 198,
Khánh Hòa: 931
Trúng Khánh Hòa191
28-11-20Đà Nẵng: 520,
Quảng Ngãi: 775,
Đắc Nông: 232
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
238
27-11-20Gia Lai: 693,
Ninh Thuận: 382
Trúng Ninh Thuận209
26-11-20Bình Định: 558,
Quảng Trị: 778,
Quảng Bình: 662
Trượt351
25-11-20Đà Nẵng: 227,
Khánh Hòa: 098
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
171
24-11-20Đắc Lắc: 004,
Quảng Nam: 539
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
286
23-11-20TT Huế: 747,
Phú Yên: 445
Trúng TT Huế351
22-11-20Kon Tum: 514,
Khánh Hòa: 958
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
279
21-11-20Đà Nẵng: 738,
Quảng Ngãi: 942,
Đắc Nông: 321
Trượt307
20-11-20Gia Lai: 383,
Ninh Thuận: 702
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
305
19-11-20Bình Định: 110,
Quảng Trị: 171,
Quảng Bình: 282
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
282
18-11-20Đà Nẵng: 440,
Khánh Hòa: 455
Trúng Khánh Hòa314
17-11-20Đắc Lắc: 791,
Quảng Nam: 286
Trượt259
16-11-20TT Huế: 014,
Phú Yên: 756
Trúng TT Huế340
15-11-20Kon Tum: 468,
Khánh Hòa: 907
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
166
14-11-20Đà Nẵng: 556,
Quảng Ngãi: 852,
Đắc Nông: 728
Trúng Đắc Nông235
13-11-20Gia Lai: 660,
Ninh Thuận: 071
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
340
12-11-20Bình Định: 435,
Quảng Trị: 737,
Quảng Bình: 026
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
223
11-11-20Đà Nẵng: 995,
Khánh Hòa: 565
Trượt260
10-11-20Đắc Lắc: 972,
Quảng Nam: 264
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
216
09-11-20TT Huế: 817,
Phú Yên: 522
Trúng Phú Yên132
08-11-20Kon Tum: 388,
Khánh Hòa: 276
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
250
07-11-20Đà Nẵng: 432,
Quảng Ngãi: 514,
Đắc Nông: 905
Trúng Quảng Ngãi204
06-11-20Gia Lai: 658,
Ninh Thuận: 590
Trúng Ninh Thuận230
05-11-20Bình Định: 489,
Quảng Trị: 279,
Quảng Bình: 966
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
262
04-11-20Đà Nẵng: 989,
Khánh Hòa: 812
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
344
03-11-20Đắc Lắc: 883,
Quảng Nam: 830
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
221
02-11-20TT Huế: 414,
Phú Yên: 387
Trượt293
01-11-20Kon Tum: 205,
Khánh Hòa: 456
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
287
31-10-20Đà Nẵng: 365,
Quảng Ngãi: 860,
Đắc Nông: 092
Trúng Đắc Nông297
30-10-20Gia Lai: 932,
Ninh Thuận: 644
Trúng Gia Lai364
29-10-20Bình Định: 214,
Quảng Trị: 878,
Quảng Bình: 898
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
291
28-10-20Đà Nẵng: 199,
Khánh Hòa: 556
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
225
27-10-20Đắc Lắc: 792,
Quảng Nam: 110
Trúng Đắc Lắc318
26-10-20TT Huế: 998,
Phú Yên: 807
Trượt321
25-10-20Kon Tum: 988,
Khánh Hòa: 396
Trúng Kon Tum298