LÔ 3 SỐ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Nếu bạn đang chơi chốt số tỷ lệ TRƯỢT nhiều hơn TRÚNG thì bạn đang soi cầu sai cách Nên dừng để tránh mất tiền oan. Việc chốt số hãy để chúng tôi giúp bạn cam kết lãi lớn hôm nay!

PHÍ XEM SỐ: 500,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
27-10-20
26-10-20TT Huế: 998,
Phú Yên: 807
Trượt321
25-10-20Kon Tum: 988,
Khánh Hòa: 396
Trúng Kon Tum298
24-10-20Đà Nẵng: 223,
Quảng Ngãi: 202,
Đắc Nông: 669
Trúng Đắc Nông172
23-10-20Gia Lai: 741,
Ninh Thuận: 822
Trúng Ninh Thuận215
22-10-20Bình Định: 788,
Quảng Trị: 166,
Quảng Bình: 385
Trượt334
21-10-20Đà Nẵng: 800,
Khánh Hòa: 432
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
311
20-10-20Đắc Lắc: 452,
Quảng Nam: 687
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
219
19-10-20TT Huế: 656,
Phú Yên: 252
Trúng TT Huế344
18-10-20Kon Tum: 721,
Khánh Hòa: 226
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
333
17-10-20Đà Nẵng: 438,
Quảng Ngãi: 029,
Đắc Nông: 215
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
278
16-10-20Gia Lai: 650,
Ninh Thuận: 283
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
324
15-10-20Bình Định: 617,
Quảng Trị: 817,
Quảng Bình: 601
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
213
14-10-20Đà Nẵng: 001,
Khánh Hòa: 291
Trượt300
13-10-20Đắc Lắc: 009,
Quảng Nam: 832
Trúng Đắc Lắc178
12-10-20TT Huế: 760,
Phú Yên: 660
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
194
11-10-20Kon Tum: 130,
Khánh Hòa: 433
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
263
10-10-20Đà Nẵng: 989,
Quảng Ngãi: 096,
Đắc Nông: 762
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
212
09-10-20Gia Lai: 306,
Ninh Thuận: 802
Trượt270
08-10-20Bình Định: 853,
Quảng Trị: 359,
Quảng Bình: 584
Trúng Quảng Bình268
07-10-20Đà Nẵng: 776,
Khánh Hòa: 182
Trượt107
06-10-20Đắc Lắc: 632,
Quảng Nam: 187
Trúng Quảng Nam176
05-10-20TT Huế: 715,
Phú Yên: 172
Trượt223
04-10-20Kon Tum: 881,
Khánh Hòa: 032
Trúng Khánh Hòa364
03-10-20Đà Nẵng: 110,
Quảng Ngãi: 484,
Đắc Nông: 369
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
208
02-10-20Gia Lai: 584,
Ninh Thuận: 876
Trúng Ninh Thuận245
01-10-20Bình Định: 830,
Quảng Trị: 846,
Quảng Bình: 488
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
216
30-09-20Đà Nẵng: 998,
Khánh Hòa: 958
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
211
29-09-20Đắc Lắc: 992,
Quảng Nam: 005
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
255
28-09-20TT Huế: 340,
Phú Yên: 408
Trúng Phú Yên175
27-09-20Kon Tum: 420,
Khánh Hòa: 017
Trúng Khánh Hòa242
26-09-20Đà Nẵng: 179,
Quảng Ngãi: 817,
Đắc Nông: 710
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
152
25-09-20Gia Lai: 591,
Ninh Thuận: 147
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
162
24-09-20Bình Định: 062,
Quảng Trị: 608,
Quảng Bình: 069
Trúng Quảng Trị271
23-09-20Đà Nẵng: 495,
Khánh Hòa: 460
Trúng Đà Nẵng227
22-09-20Đắc Lắc: 492,
Quảng Nam: 166
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
294
21-09-20TT Huế: 056,
Phú Yên: 077
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
201
20-09-20Kon Tum: 974,
Khánh Hòa: 439
Trượt214
19-09-20Đà Nẵng: 637,
Quảng Ngãi: 460,
Đắc Nông: 916
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
222
18-09-20Gia Lai: 316,
Ninh Thuận: 280
Trượt172
17-09-20Bình Định: 740,
Quảng Trị: 400,
Quảng Bình: 290
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
180
16-09-20Đà Nẵng: 347,
Khánh Hòa: 580
Trúng Đà Nẵng263
15-09-20Đắc Lắc: 470,
Quảng Nam: 257
Trượt356
14-09-20TT Huế: 640,
Phú Yên: 277
Trúng TT Huế264
13-09-20Kon Tum: 240,
Khánh Hòa: 715
Trúng Khánh Hòa218
12-09-20Đà Nẵng: 696,
Quảng Ngãi: 198,
Đắc Nông: 617
Trượt252
11-09-20Gia Lai: 759,
Ninh Thuận: 805
Trúng Ninh Thuận322
10-09-20Bình Định: 748,
Quảng Trị: 613,
Quảng Bình: 514
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
269
09-09-20Đà Nẵng: 378,
Khánh Hòa: 134
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
191
08-09-20Đắc Lắc: 178,
Quảng Nam: 798
Trúng Đắc Lắc240
07-09-20TT Huế: 996,
Phú Yên: 003
Trúng TT Huế302
06-09-20Kon Tum: 526,
Khánh Hòa: 070
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
192
05-09-20Đà Nẵng: 946,
Quảng Ngãi: 084,
Đắc Nông: 163
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
274
04-09-20Gia Lai: 854,
Ninh Thuận: 967
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
173
03-09-20Bình Định: 067,
Quảng Trị: 143,
Quảng Bình: 764
Trượt210
02-09-20Đà Nẵng: 713,
Khánh Hòa: 955
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
192
01-09-20Đắc Lắc: 208,
Quảng Nam: 428
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
143
31-08-20TT Huế: 248,
Phú Yên: 468
Trượt162
30-08-20Kon Tum: 315,
Khánh Hòa: 593
Trúng Khánh Hòa237
29-08-20Đà Nẵng: 804,
Quảng Ngãi: 592,
Đắc Nông: 694
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
344
28-08-20Gia Lai: 165,
Ninh Thuận: 665
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
224
27-08-20Bình Định: 385,
Quảng Trị: 421,
Quảng Bình: 620
Trúng Bình Định139
26-08-20Đà Nẵng: 124,
Khánh Hòa: 390
Trúng Đà Nẵng156
25-08-20Đắc Lắc: 423,
Quảng Nam: 403
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
206
24-08-20TT Huế: 635,
Phú Yên: 244
Trượt272
23-08-20Kon Tum: 528,
Khánh Hòa: 289
Trúng Khánh Hòa292
22-08-20Đà Nẵng: 477,
Quảng Ngãi: 960,
Đắc Nông: 506
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
159
21-08-20Gia Lai: 276,
Ninh Thuận: 656
Trượt276
20-08-20Bình Định: 563,
Quảng Trị: 255,
Quảng Bình: 426
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
360
19-08-20Đà Nẵng: 995,
Khánh Hòa: 116
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
232
18-08-20Đắc Lắc: 546,
Quảng Nam: 243
Trượt149
17-08-20TT Huế: 409,
Phú Yên: 657
Trúng TT Huế255
16-08-20Kon Tum: 321,
Khánh Hòa: 132
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
252
15-08-20Đà Nẵng: 657,
Quảng Ngãi: 437,
Đắc Nông: 591
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
283
14-08-20Gia Lai: 546,
Ninh Thuận: 177
Trượt227
13-08-20Bình Định: 923,
Quảng Trị: 964,
Quảng Bình: 801
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
316
12-08-20Khánh Hòa: 336,
Đà Nẵng: 721
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Đà Nẵng
284
11-08-20Đắc Lắc: 344,
Quảng Nam: 395
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
265
10-08-20TT Huế: 929,
Phú Yên: 907
Trượt367
09-08-20Kon Tum: 413,
Khánh Hòa: 400
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
222
08-08-20Đà Nẵng: 863,
Quảng Ngãi: 631,
Đắc Nông: 806
Trượt228
07-08-20Gia Lai: 566,
Ninh Thuận: 448
Trượt193
06-08-20Bình Định: 909,
Quảng Trị: 748,
Quảng Bình: 277
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
227
05-08-20Đà Nẵng: 481,
Khánh Hòa: 535
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
256
04-08-20Đắc Lắc: 552,
Quảng Nam: 347
Trúng Quảng Nam244
03-08-20TT Huế: 717,
Phú Yên: 046
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
255
02-08-20Kon Tum: 297,
Khánh Hòa: 019
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
283
01-08-20Đà Nẵng: 238,
Quảng Ngãi: 140,
Đắc Nông: 631
Trượt239