SONG THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN TRUNG

Nếu bạn đang chơi chốt số tỷ lệ TRƯỢT nhiều hơn TRÚNG thì bạn đang soi cầu sai cách Nên dừng để tránh mất tiền oan. Việc chốt số hãy để chúng tôi giúp bạn cam kết lãi lớn hôm nay!

PHÍ XEM SỐ: 300,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-01-21
19-01-21Đắc Lắc: 36,97,
Quảng Nam: 08,51
Ăn lô 97,36 Đắc Lắc,
Ăn lô 08 Quảng Nam
116
18-01-21TT Huế: 51,67,
Phú Yên: 23,57
Ăn lô 51 TT Huế,
Ăn lô 57,23 Phú Yên
205
17-01-21Kon Tum: 30,36,
Khánh Hòa: 15,90
Ăn lô 30 Kon Tum,
Ăn lô 90 Khánh Hòa
332
16-01-21Đà Nẵng: 27,63,
Quảng Ngãi: 56,32,
Đắc Nông: 24,10
Ăn lô 32 Quảng Ngãi243
15-01-21Gia Lai: 52,12,
Ninh Thuận: 81,36
Ăn lô 12 Gia Lai,
Ăn lô 36 Ninh Thuận
298
14-01-21Bình Định: 18,67,
Quảng Trị: 75,56,
Quảng Bình: 17,71
Ăn lô 18 Bình Định,
Ăn lô 75 Quảng Trị
154
13-01-21Đà Nẵng: 56,42,
Khánh Hòa: 54,89
Ăn lô 89,54 Khánh Hòa308
12-01-21Đắc Lắc: 09,90,
Quảng Nam: 73,54
Ăn lô 90,09 Đắc Lắc,
Ăn lô 73 Quảng Nam
117
11-01-21TT Huế: 26,91,
Phú Yên: 98,68
Trượt159
10-01-21Kon Tum: 99,97,
Khánh Hòa: 46,00
Ăn lô 97,99 Kon Tum,
Ăn lô 46 Khánh Hòa
387
09-01-21Đà Nẵng: 10,47,
Quảng Ngãi: 53,56,
Đắc Nông: 86,81
Ăn lô 47,10 Đà Nẵng,
Ăn lô 53 Quảng Ngãi
232
08-01-21Gia Lai: 51,03,
Ninh Thuận: 06,23
Ăn lô 03 Gia Lai,
Ăn lô 06 Ninh Thuận
122
07-01-21Bình Định: 02,76,
Quảng Trị: 57,87,
Quảng Bình: 57,16
Trượt257
06-01-21Đà Nẵng: 18,20,
Khánh Hòa: 70,81
Ăn lô 20 Đà Nẵng286
05-01-21Đắc Lắc: 88,36,
Quảng Nam: 75,13
Ăn lô 88 Đắc Lắc264
04-01-21TT Huế: 15,84,
Phú Yên: 75,06
Trượt199
03-01-21Kon Tum: 95,74,
Khánh Hòa: 81,99
Trượt248
02-01-21Đà Nẵng: 72,61,
Quảng Ngãi: 89,59,
Đắc Nông: 35,64
Ăn lô 72 Đà Nẵng,
Ăn lô 89 Quảng Ngãi,
Ăn lô 64 Đắc Nông
323
01-01-21Gia Lai: 07,27,
Ninh Thuận: 67,72
Trượt289
31-12-20Bình Định: 14,17,
Quảng Trị: 84,20,
Quảng Bình: 86,77
Ăn lô 17 Bình Định,
Ăn lô 84 Quảng Trị,
Ăn lô 86 Quảng Bình
232
30-12-20Đà Nẵng: 23,34,
Khánh Hòa: 51,44
Ăn lô 34 Đà Nẵng,
Ăn lô 51 Khánh Hòa
286
29-12-20Đắc Lắc: 33,06,
Quảng Nam: 36,62
Ăn lô 33 Đắc Lắc,
Ăn lô 62,36 Quảng Nam
225
28-12-20TT Huế: 92,58,
Phú Yên: 75,67
Ăn lô 58,92 TT Huế,
Ăn lô 75 Phú Yên
226
27-12-20Kon Tum: 15,65,
Khánh Hòa: 30,02
Trượt235
26-12-20Đà Nẵng: 68,47,
Quảng Ngãi: 60,25,
Đắc Nông: 32,22
Trượt303
25-12-20Gia Lai: 48,81,
Ninh Thuận: 39,30
Ăn lô 48,81 Gia Lai,
Ăn lô 30 Ninh Thuận
321
24-12-20Bình Định: 93,03,
Quảng Trị: 08,54,
Quảng Bình: 55,81
Ăn lô 93 Bình Định318
23-12-20Đà Nẵng: 01,35,
Khánh Hòa: 87,23
Ăn lô 01 Đà Nẵng,
Ăn lô 87 Khánh Hòa
338
22-12-20Đắc Lắc: 10,94,
Quảng Nam: 74,10
Ăn lô 94,10 Đắc Lắc,
Ăn lô 10,74 Quảng Nam
255
21-12-20TT Huế: 12,74,
Phú Yên: 71,27
Ăn lô 71 Phú Yên279
20-12-20Kon Tum: 86,28,
Khánh Hòa: 51,86
Ăn lô 28,86 Kon Tum213
19-12-20Đà Nẵng: 84,07,
Quảng Ngãi: 82,12,
Đắc Nông: 09,95
Ăn lô 84 Đà Nẵng,
Ăn lô 82 Quảng Ngãi,
Ăn lô 09 Đắc Nông
241
18-12-20Gia Lai: 59,40,
Ninh Thuận: 14,56
Trượt337
17-12-20Bình Định: 17,75,
Quảng Trị: 38,23,
Quảng Bình: 18,97
Ăn lô 17 Bình Định,
Ăn lô 38,23 Quảng Trị,
Ăn lô 18 Quảng Bình
331
16-12-20Đà Nẵng: 97,30,
Khánh Hòa: 62,61
Ăn lô 30,97 Đà Nẵng193
15-12-20Đắc Lắc: 48,00,
Quảng Nam: 36,80
Trượt272
14-12-20TT Huế: 47,03,
Phú Yên: 41,20
Ăn lô 03,47 TT Huế,
Ăn lô 20,41 Phú Yên
144
13-12-20Kon Tum: 70,84,
Khánh Hòa: 56,02
Ăn lô 56 Khánh Hòa243
12-12-20Đà Nẵng: 18,80,
Quảng Ngãi: 46,12,
Đắc Nông: 89,59
Ăn lô 18 Đà Nẵng,
Ăn lô 46,12 Quảng Ngãi,
Ăn lô 59 Đắc Nông
214
11-12-20Gia Lai: 93,70,
Ninh Thuận: 83,68
Ăn lô 93 Gia Lai171
10-12-20Bình Định: 78,12,
Quảng Trị: 85,41,
Quảng Bình: 14,40
Ăn lô 41 Quảng Trị,
Ăn lô 14,40 Quảng Bình
215
09-12-20Đà Nẵng: 34,89,
Khánh Hòa: 81,15
Ăn lô 81,15 Khánh Hòa329
08-12-20Đắc Lắc: 86,91,
Quảng Nam: 53,93
Ăn lô 93,53 Quảng Nam115
07-12-20TT Huế: 28,15,
Phú Yên: 16,04
Ăn lô 15 TT Huế,
Ăn lô 04 Phú Yên
365
06-12-20Kon Tum: 88,39,
Khánh Hòa: 76,72
Ăn lô 88,39 Kon Tum,
Ăn lô 76 Khánh Hòa
160
05-12-20Đà Nẵng: 26,23,
Quảng Ngãi: 63,43,
Đắc Nông: 95,56
Ăn lô 26,23 Đà Nẵng,
Ăn lô 63 Quảng Ngãi,
Ăn lô 95 Đắc Nông
253
04-12-20Gia Lai: 68,15,
Ninh Thuận: 79,07
Trượt266
03-12-20Bình Định: 94,61,
Quảng Trị: 89,37,
Quảng Bình: 22,15
Ăn lô 94 Bình Định,
Ăn lô 89 Quảng Trị,
Ăn lô 15 Quảng Bình
354
02-12-20Đà Nẵng: 02,78,
Khánh Hòa: 49,04
Ăn lô 78 Đà Nẵng,
Ăn lô 04 Khánh Hòa
283
01-12-20Đắc Lắc: 13,99,
Quảng Nam: 19,89
Ăn lô 99,13 Đắc Lắc,
Ăn lô 19,89 Quảng Nam
131
30-11-20TT Huế: 70,30,
Phú Yên: 41,30
Ăn lô 70 TT Huế254
29-11-20Kon Tum: 20,18,
Khánh Hòa: 65,61
Ăn lô 20 Kon Tum209
28-11-20Đà Nẵng: 89,88,
Quảng Ngãi: 20,24,
Đắc Nông: 81,66
Ăn lô 88 Đà Nẵng,
Ăn lô 20 Quảng Ngãi,
Ăn lô 66 Đắc Nông
240
27-11-20Gia Lai: 82,88,
Ninh Thuận: 87,42
Ăn lô 82 Gia Lai,
Ăn lô 87 Ninh Thuận
143
26-11-20Bình Định: 02,98,
Quảng Trị: 48,72,
Quảng Bình: 80,26
Ăn lô 02 Bình Định,
Ăn lô 72 Quảng Trị
134
25-11-20Đà Nẵng: 27,35,
Khánh Hòa: 98,49
Ăn lô 35,27 Đà Nẵng,
Ăn lô 98 Khánh Hòa
159
24-11-20Đắc Lắc: 73,70,
Quảng Nam: 94,25
Ăn lô 73 Đắc Lắc,
Ăn lô 25 Quảng Nam
260
23-11-20TT Huế: 33,11,
Phú Yên: 48,03
Ăn lô 33 TT Huế,
Ăn lô 48,03 Phú Yên
363
22-11-20Kon Tum: 11,78,
Khánh Hòa: 34,49
Ăn lô 78 Kon Tum221
21-11-20Đà Nẵng: 17,66,
Quảng Ngãi: 15,34,
Đắc Nông: 86,09
Trượt203
20-11-20Gia Lai: 59,84,
Ninh Thuận: 57,41
Ăn lô 84,59 Gia Lai,
Ăn lô 41,57 Ninh Thuận
312
19-11-20Bình Định: 76,51,
Quảng Trị: 52,26,
Quảng Bình: 10,64
Ăn lô 10 Quảng Bình297
18-11-20Đà Nẵng: 66,53,
Khánh Hòa: 98,79
Ăn lô 53 Đà Nẵng,
Ăn lô 98,79 Khánh Hòa
323
17-11-20Đắc Lắc: 31,36,
Quảng Nam: 04,97
Trượt261
16-11-20TT Huế: 11,99,
Phú Yên: 49,87
Ăn lô 99,11 TT Huế,
Ăn lô 49,87 Phú Yên
233
15-11-20Kon Tum: 00,14,
Khánh Hòa: 10,20
Ăn lô 00 Kon Tum,
Ăn lô 20,10 Khánh Hòa
274
14-11-20Đà Nẵng: 76,12,
Quảng Ngãi: 81,05,
Đắc Nông: 01,15
Ăn lô 15 Đắc Nông315
13-11-20Gia Lai: 45,06,
Ninh Thuận: 15,76
Ăn lô 06 Gia Lai,
Ăn lô 76 Ninh Thuận
113
12-11-20Bình Định: 24,10,
Quảng Trị: 37,52,
Quảng Bình: 60,16
Ăn lô 24 Bình Định,
Ăn lô 37 Quảng Trị,
Ăn lô 16 Quảng Bình
148
11-11-20Đà Nẵng: 16,81,
Khánh Hòa: 12,69
Trượt226
10-11-20Đắc Lắc: 82,09,
Quảng Nam: 09,24
Ăn lô 82 Đắc Lắc147
09-11-20TT Huế: 59,69,
Phú Yên: 26,33
Ăn lô 59,69 TT Huế,
Ăn lô 26 Phú Yên
181
08-11-20Kon Tum: 74,22,
Khánh Hòa: 10,02
Ăn lô 74,22 Kon Tum,
Ăn lô 10 Khánh Hòa
297
07-11-20Đà Nẵng: 02,78,
Quảng Ngãi: 21,11,
Đắc Nông: 83,44
Ăn lô 11 Quảng Ngãi,
Ăn lô 83 Đắc Nông
216
06-11-20Gia Lai: 43,02,
Ninh Thuận: 30,55
Ăn lô 02 Gia Lai,
Ăn lô 30 Ninh Thuận
242
05-11-20Bình Định: 73,96,
Quảng Trị: 58,60,
Quảng Bình: 13,72
Ăn lô 58 Quảng Trị,
Ăn lô 72 Quảng Bình
205
04-11-20Đà Nẵng: 36,61,
Khánh Hòa: 85,12
Ăn lô 61,36 Đà Nẵng,
Ăn lô 12 Khánh Hòa
172
03-11-20Đắc Lắc: 23,75,
Quảng Nam: 61,37
Ăn lô 75 Đắc Lắc,
Ăn lô 61 Quảng Nam
233
02-11-20TT Huế: 58,75,
Phú Yên: 71,94
Trượt303
01-11-20Kon Tum: 17,13,
Khánh Hòa: 22,95
Ăn lô 17 Kon Tum,
Ăn lô 22,95 Khánh Hòa
340
31-10-20Đà Nẵng: 17,62,
Quảng Ngãi: 07,16,
Đắc Nông: 82,60
Ăn lô 62,17 Đà Nẵng,
Ăn lô 07 Quảng Ngãi,
Ăn lô 60,82 Đắc Nông
231
30-10-20Gia Lai: 98,11,
Ninh Thuận: 40,84
Trượt205
29-10-20Bình Định: 57,36,
Quảng Trị: 17,19,
Quảng Bình: 36,44
Ăn lô 36 Bình Định,
Ăn lô 44 Quảng Bình
239
28-10-20Đà Nẵng: 47,29,
Khánh Hòa: 03,28
Ăn lô 03 Khánh Hòa298
27-10-20Đắc Lắc: 36,26,
Quảng Nam: 04,13
Ăn lô 04,13 Quảng Nam288
26-10-20TT Huế: 27,57,
Phú Yên: 47,57
Ăn lô 47 Phú Yên212
25-10-20Kon Tum: 66,22,
Khánh Hòa: 15,86
Ăn lô 86,15 Khánh Hòa325