BẠCH THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Bạn có tầm nhìn chiến lược cực tốt nhưng thiếu đi những con số chuẩn xác và ăn chắc! Hãy chọn mặt gửi VÀNG chính là phần cốt lõi giúp bạn Thành Công ngoài sự mong đợi.

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-07-21
27-07-21Đắc Lắc: ,
Quảng Nam: 88
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
183
26-07-21TT Huế: 89,
Phú Yên: 49
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
120
25-07-21Kon Tum: 62,
Khánh Hòa: 68
Trúng Kon Tum320
24-07-21Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 32
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
152
23-07-21Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 13
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
366
22-07-21Bình Định: 28,
Quảng Trị: 92,
Quảng Bình: 81
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
263
21-07-21Đà Nẵng: 46,
Khánh Hòa: 30
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
212
20-07-21Đắc Lắc: 24,
Quảng Nam: 11
Trượt134
19-07-21TT Huế: 80,
Phú Yên: 49
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
305
18-07-21Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 15
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
234
17-07-21Đà Nẵng: 63,
Quảng Ngãi: 34,
Đắc Nông: 29
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
157
16-07-21Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 84
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
167
15-07-21Bình Định: 88,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 41
Trượt324
14-07-21Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 11
Trúng Khánh Hòa54
13-07-21Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 56
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
152
12-07-21TT Huế: 36,
Phú Yên: 50
Trúng Phú Yên241
11-07-21Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 52
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
272
10-07-21Đà Nẵng: 55,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 32
Trúng Đắc Nông179
09-07-21Gia Lai: 75,
Ninh Thuận: 34
Trúng Ninh Thuận120
08-07-21Bình Định: 42,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 40
Trúng Bình Định178
07-07-21Đà Nẵng: 48,
Khánh Hòa: 94
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
231
06-07-21Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 38
Trúng Quảng Nam43
05-07-21TT Huế: 26,
Phú Yên: 67
Trúng TT Huế278
04-07-21Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 67
Trúng Khánh Hòa301
03-07-21Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
211
02-07-21Ninh Thuận: 52,
Gia Lai: 58
Trúng Ninh Thuận,
Trúng Gia Lai
220
01-07-21Bình Định: 52,
Quảng Trị: 20,
Quảng Bình: 70
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
279
30-06-21Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 34
Trúng Khánh Hòa102
29-06-21Đắc Lắc: 13,
Quảng Nam: 79
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
91
28-06-21TT Huế: 21,
Phú Yên: 76
Trúng Phú Yên196
27-06-21Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 17
Trượt281
26-06-21Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 94,
Đắc Nông: 02
Trúng Đà Nẵng166
25-06-21Gia Lai: 68,
Ninh Thuận: 51
Trúng Gia Lai201
24-06-21Bình Định: 24,
Quảng Trị: 84,
Quảng Bình: 35
Trượt201
23-06-21Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 77
Trúng Đà Nẵng292
22-06-21Đắc Lắc: 65,
Quảng Nam: 26
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
248
21-06-21TT Huế: 22,
Phú Yên: 33
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
78
20-06-21Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 64
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
110
19-06-21Đà Nẵng: 74,
Quảng Ngãi: 07,
Đắc Nông: 90
Trượt201
18-06-21Gia Lai: 18,
Ninh Thuận: 00
Trúng Ninh Thuận62
17-06-21Bình Định: 37,
Quảng Trị: 47,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
327
16-06-21Đà Nẵng: 25,
Khánh Hòa: 82
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
172
15-06-21Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 77
Trúng Đắc Lắc184
14-06-21TT Huế: 55,
Phú Yên: 81
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
203
13-06-21Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 38
Trượt236
12-06-21Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 02,
Đắc Nông: 62
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
270
11-06-21Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 65
Trượt261