BẠCH THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Bạn có tầm nhìn chiến lược cực tốt nhưng thiếu đi những con số chuẩn xác và ăn chắc! Hãy chọn mặt gửi VÀNG chính là phần cốt lõi giúp bạn Thành Công ngoài sự mong đợi.

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-01-21
19-01-21Đắc Lắc: 12,
Quảng Nam: 02
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
203
18-01-21TT Huế: 08,
Phú Yên: 99
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
59
17-01-21Kon Tum: 37,
Khánh Hòa: 19
Trượt158
16-01-21Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 63
Trượt279
15-01-21Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 01
Trượt189
14-01-21Bình Định: 74,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 63
Trúng Bình Định251
13-01-21Đà Nẵng: 56,
Khánh Hòa: 70
Trúng Khánh Hòa215
12-01-21Đắc Lắc: 87,
Quảng Nam: 31
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
260
11-01-21TT Huế: 96,
Phú Yên: 99
Trúng TT Huế304
10-01-21Kon Tum: 03,
Khánh Hòa: 90
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
117
09-01-21Đà Nẵng: 78,
Quảng Ngãi: 07,
Đắc Nông: 62
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
313
08-01-21Gia Lai: 88,
Ninh Thuận: 73
Trượt167
07-01-21Bình Định: 32,
Quảng Trị: 74,
Quảng Bình: 19
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
92
06-01-21Đà Nẵng: 67,
Khánh Hòa: 57
Trúng Khánh Hòa273
05-01-21Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 95
Trúng Quảng Nam73
04-01-21TT Huế: 45,
Phú Yên: 00
Trượt175
03-01-21Khánh Hòa: 52,
Kon Tum: 41
Trúng Khánh Hòa327
02-01-21Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 89
Trúng Quảng Ngãi238
01-01-21Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 10
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
117
31-12-20Bình Định: 19,
Quảng Trị: 78,
Quảng Bình: 72
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
207
30-12-20Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 11
Trượt114
29-12-20Đắc Lắc: 80,
Quảng Nam: 25
Trúng Đắc Lắc128
28-12-20TT Huế: 91,
Phú Yên: 10
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
90
27-12-20Kon Tum: 67,
Khánh Hòa: 16
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
72
26-12-20Đà Nẵng: 43,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 90
Trượt181
25-12-20Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 36
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
162
24-12-20Bình Định: 03,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 26
Trúng Quảng Trị243
23-12-20Đà Nẵng: 29,
Khánh Hòa: 87
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
322
22-12-20Đắc Lắc: 49,
Quảng Nam: 94
Trúng Quảng Nam177
21-12-20TT Huế: 06,
Phú Yên: 85
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
208
20-12-20Kon Tum: 37,
Khánh Hòa: 70
Trúng Khánh Hòa111
19-12-20Đà Nẵng: 59,
Quảng Ngãi: 35,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
123
18-12-20Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 26
Trúng Gia Lai202
17-12-20Bình Định: 87,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 18
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
258
16-12-20Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
271
15-12-20Đắc Lắc: 10,
Quảng Nam: 08
Trúng Đắc Lắc347
14-12-20TT Huế: 27,
Phú Yên: 54
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
243
13-12-20Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 73
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
162
12-12-20Đà Nẵng: 36,
Quảng Ngãi: 58,
Đắc Nông: 33
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
66
11-12-20Gia Lai: 51,
Ninh Thuận: 63
Trượt205
10-12-20Bình Định: 00,
Quảng Trị: 56,
Quảng Bình: 21
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
205
09-12-20Đà Nẵng: 32,
Khánh Hòa: 12
Trúng Đà Nẵng104
08-12-20Đắc Lắc: 06,
Quảng Nam: 06
Trượt211
07-12-20TT Huế: 46,
Phú Yên: 96
Trúng Phú Yên165
06-12-20Kon Tum: 57,
Khánh Hòa: 62
Trúng Kon Tum277
05-12-20Đà Nẵng: 31,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 41
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
169
04-12-20Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 56
Trúng Gia Lai225
03-12-20Bình Định: 09,
Quảng Trị: 79,
Quảng Bình: 18
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
200
02-12-20Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 03
Trúng Khánh Hòa39
01-12-20Đắc Lắc: 60,
Quảng Nam: 13
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
167
30-11-20TT Huế: 11,
Phú Yên: 93
Trượt146
29-11-20Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 82
Trượt210
28-11-20Đà Nẵng: 36,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 28
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
258
27-11-20Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 69
Trượt351
26-11-20Bình Định: 28,
Quảng Trị: 63,
Quảng Bình: 74
Trúng Quảng Trị321
25-11-20Đà Nẵng: 75,
Khánh Hòa: 45
Trúng Khánh Hòa109
24-11-20Đắc Lắc: 73,
Quảng Nam: 22
Trúng Đắc Lắc260
23-11-20TT Huế: 30,
Phú Yên: 58
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
19
22-11-20Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 89
Trúng Kon Tum178
21-11-20Đà Nẵng: 53,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 31
Trượt337
20-11-20Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 19
Trúng Ninh Thuận225
19-11-20Bình Định: 10,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 01
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
260
18-11-20Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 78
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
336
17-11-20Đắc Lắc: 10,
Quảng Nam: 24
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
269
16-11-20TT Huế: 53,
Phú Yên: 94
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
183
15-11-20Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 62
Trúng Khánh Hòa324
14-11-20Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 48
Trúng Quảng Ngãi271
13-11-20Gia Lai: 14,
Ninh Thuận: 69
Trúng Ninh Thuận354
12-11-20Bình Định: 24,
Quảng Trị: 92,
Quảng Bình: 06
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
195
11-11-20Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 16
Trúng Đà Nẵng182
10-11-20Đắc Lắc: 72,
Quảng Nam: 22
Trúng Đắc Lắc306
09-11-20TT Huế: 91,
Phú Yên: 60
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
365
08-11-20Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 72
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
211
07-11-20Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 91
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
115
06-11-20Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 03
Trúng Ninh Thuận301
05-11-20Bình Định: 66,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 67
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
202
04-11-20Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
156
03-11-20Đắc Lắc: 69,
Quảng Nam: 06
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
81
02-11-20TT Huế: 43,
Phú Yên: 04
Trúng TT Huế325
01-11-20Kon Tum: 98,
Khánh Hòa: 91
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
266
31-10-20Đà Nẵng: 59,
Quảng Ngãi: 78,
Đắc Nông: 60
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
192
30-10-20Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 89
Trúng Ninh Thuận76
29-10-20Bình Định: 72,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 61
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
205
28-10-20Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 49
Trúng Đà Nẵng143
27-10-20Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 20
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
110
26-10-20TT Huế: 14,
Phú Yên: 67
Trượt154
25-10-20Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 47
Trượt140