BẠCH THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Bạn có tầm nhìn chiến lược cực tốt nhưng thiếu đi những con số chuẩn xác và ăn chắc! Hãy chọn mặt gửi VÀNG chính là phần cốt lõi giúp bạn Thành Công ngoài sự mong đợi.

PHÍ XEM SỐ: 400,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
13-05-21
12-05-21Đà Nẵng: 57,
Khánh Hòa: 42
Trúng Đà Nẵng300
11-05-21Đắc Lắc: 28,
Quảng Nam: 87
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
257
10-05-21TT Huế: 04,
Phú Yên: 58
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
199
09-05-21Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 30
Trượt201
08-05-21Đà Nẵng: 42,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
176
07-05-21Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 65
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
173
06-05-21Bình Định: 51,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
125
05-05-21Đà Nẵng: 11,
Khánh Hòa: 08
Trúng Đà Nẵng192
04-05-21Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 99
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
303
03-05-21TT Huế: 12,
Phú Yên: 98
Trúng Phú Yên346
02-05-21Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 77
Trúng Kon Tum140
01-05-21Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 10
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
142
30-04-21Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 79
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
142
29-04-21Bình Định: 87,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 02
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
247
28-04-21Đà Nẵng: 80,
Khánh Hòa: 35
Trúng Khánh Hòa280
27-04-21Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 24
Trúng Đắc Lắc225
26-04-21TT Huế: 84,
Phú Yên: 58
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
208
25-04-21Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 84
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
324
24-04-21Đà Nẵng: 88,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
220
23-04-21Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 83
Trúng Ninh Thuận139
22-04-21Bình Định: 53,
Quảng Trị: 89,
Quảng Bình: 49
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
181
21-04-21Đà Nẵng: 64,
Khánh Hòa: 87
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
236
20-04-21Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 35
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
282
19-04-21TT Huế: 82,
Phú Yên: 85
Trúng Phú Yên287
18-04-21Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 99
Trúng Kon Tum186
17-04-21Đà Nẵng: 09,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 49
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
148
16-04-21Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 49
Trượt270
15-04-21Bình Định: 25,
Quảng Trị: 29,
Quảng Bình: 66
Trúng Bình Định265
14-04-21Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 47
Trúng Đà Nẵng246
13-04-21Đắc Lắc: 85,
Quảng Nam: 06
Trúng Đắc Lắc194
12-04-21TT Huế: 14,
Phú Yên: 58
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
42
11-04-21Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 92
Trúng Khánh Hòa157
10-04-21Đà Nẵng: 28,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 17
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
200
09-04-21Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 97
Trúng Gia Lai10
08-04-21Bình Định: 27,
Quảng Trị: 56,
Quảng Bình: 31
Trượt90
07-04-21Đà Nẵng: 06,
Khánh Hòa: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
182
06-04-21Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 17
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
189
05-04-21TT Huế: 06,
Phú Yên: 33
Trượt226
04-04-21Kon Tum: 86,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
255
03-04-21Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
268
02-04-21Gia Lai: 20,
Ninh Thuận: 90
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
64
01-04-21Bình Định: 42,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 72
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
176
31-03-21Đà Nẵng: 41,
Khánh Hòa: 32
Trúng Khánh Hòa177
30-03-21Đắc Lắc: 29,
Quảng Nam: 04
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
25
29-03-21TT Huế: 31,
Phú Yên: 08
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
325
28-03-21Kon Tum: 98,
Khánh Hòa: 68
Trúng Khánh Hòa193
27-03-21Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 83,
Đắc Nông: 36
Trượt296
26-03-21Gia Lai: 74,
Ninh Thuận: 75
Trúng Ninh Thuận221
25-03-21Bình Định: 55,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 03
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
322
24-03-21Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 76
Trượt110
23-03-21Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 04
Trượt120
22-03-21TT Huế: 57,
Phú Yên: 51
Trúng Phú Yên198
21-03-21Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 83
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
222