CẶP XỈU CHỦ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Vào cuộc chơi ta chấp nhận có thắng và thua, Nhưng nếu thua liên tục ta còn đủ sức chơi nữa không…Đừng cố gỡ vì khi bạn cố chỉ thêm mất tiền oan. Đến với chúng tôi để thực sự là 1 người chốt số chuyên nghiệp.

PHÍ XEM SỐ: 1,000,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
29-09-23
29-09-23Ninh Thuận: 446,753,
Gia Lai: 924,571
Trúng 446 Ninh Thuận,
Trúng 924 Gia Lai
190
28-09-23Quảng Bình: 257,281,
Quảng Trị: 844,370,
Bình Định: 220,309
Trúng 257 Quảng Bình,
Trúng 220 Bình Định
190
27-09-23Khánh Hòa: 878,741,
Đà Nẵng: 476,722
Trúng 476 Đà Nẵng184
26-09-23Quảng Nam: 835,006,
Đắc Lắc: 671,013
Trúng 671 Đắc Lắc222
25-09-23Phú Yên: 910,084,
TT Huế: 475,800
Trúng 910 Phú Yên207
24-09-23Khánh Hòa: 054,051,
Kon Tum: 314,188,
: 547,853
Trúng 054 Khánh Hòa,
Trúng 314 Kon Tum
277
23-09-23Đắc Nông: 219,657,
Quảng Ngãi: 373,628,
Đà Nẵng: 498,582
Trượt210
22-09-23Ninh Thuận: 541,460,
Gia Lai: 412,101
Trúng 541 Ninh Thuận,
Trúng 412 Gia Lai
206
21-09-23Quảng Bình: 709,271,
Quảng Trị: 419,667,
Bình Định: 952,094
Trượt192
20-09-23Khánh Hòa: 985,941,
Đà Nẵng: 401,862
Trúng 985 Khánh Hòa160
19-09-23Quảng Nam: 643,080,
Đắc Lắc: 389,620
Trúng 643 Quảng Nam,
Trúng 389 Đắc Lắc
225
18-09-23Phú Yên: 363,749,
TT Huế: 431,283
Trượt282
17-09-23Khánh Hòa: 356,115,
Kon Tum: 674,898,
: 766,195
Trúng 674 Kon Tum267
16-09-23Đắc Nông: 065,365,
Quảng Ngãi: 075,934,
Đà Nẵng: 734,083
Trượt239
15-09-23Ninh Thuận: 991,427,
Gia Lai: 167,030
Trúng 167 Gia Lai201
14-09-23Quảng Bình: 776,064,
Quảng Trị: 790,614,
Bình Định: 540,772
Trúng 776 Quảng Bình215
13-09-23Khánh Hòa: 096,420,
Đà Nẵng: 787,645
Trúng 787 Đà Nẵng154
12-09-23Quảng Nam: 318,548,
Đắc Lắc: 330,301
Trượt212
11-09-23Phú Yên: 642,779,
TT Huế: 125,629
Trúng 642 Phú Yên,
Trúng 125 TT Huế
211
10-09-23Khánh Hòa: 275,852,
Kon Tum: 637,066,
: 036,303
Trúng 036 303
09-09-23Đắc Nông: 614,512,
Quảng Ngãi: 197,656,
Đà Nẵng: 551,926
Trúng 614 Đắc Nông202
08-09-23Ninh Thuận: 342,774,
Gia Lai: 922,163
Trượt151
07-09-23Quảng Bình: 814,576,
Quảng Trị: 618,067,
Bình Định: 656,465
Trúng 656 Bình Định157
06-09-23Khánh Hòa: 581,684,
Đà Nẵng: 458,896
Trượt268
05-09-23Quảng Nam: 279,603,
Đắc Lắc: 576,305
Trúng 576 Đắc Lắc285
04-09-23Phú Yên: 045,483,
TT Huế: 111,837
Trượt288
03-09-23Khánh Hòa: 497,442,
Kon Tum: 909,466,
: 275,322
Trúng 909 Kon Tum,
Trúng 275
217
02-09-23Đắc Nông: 668,133,
Quảng Ngãi: 483,014,
Đà Nẵng: 759,415
Trúng 668 Đắc Nông216
01-09-23Ninh Thuận: 886,628,
Gia Lai: 582,274
Trượt221
31-08-23Quảng Bình: 638,771,
Quảng Trị: 893,830,
Bình Định: 796,509
Trượt224
30-08-23Khánh Hòa: 380,144,
Đà Nẵng: 163,050
Trượt261
29-08-23Quảng Nam: 815,200,
Đắc Lắc: 342,220
Trúng 342 Đắc Lắc207
28-08-23Phú Yên: 033,244,
TT Huế: 270,666
Trúng 033 Phú Yên271
27-08-23Khánh Hòa: 330,503,
Kon Tum: 472,971,
: 014,852
Trúng 472 Kon Tum366
26-08-23Đắc Nông: 333,174,
Quảng Ngãi: 344,707,
Đà Nẵng: 446,035
Trúng 333 Đắc Nông182
25-08-23Ninh Thuận: 904,931,
Gia Lai: 589,217
Trúng 904 Ninh Thuận,
Trúng 589 Gia Lai
162
24-08-23Quảng Bình: 808,177,
Quảng Trị: 339,784,
Bình Định: 553,904
Trúng 808 Quảng Bình,
Trúng 553 Bình Định
272
23-08-23Khánh Hòa: 540,752,
Đà Nẵng: 687,026
Trúng 687 Đà Nẵng203
22-08-23Quảng Nam: 407,812,
Đắc Lắc: 663,870
Trượt231
21-08-23Phú Yên: 940,951,
TT Huế: 124,953
Trúng 124 TT Huế155
20-08-23Khánh Hòa: 490,783,
Kon Tum: 797,536,
: 753,372
Trượt225
19-08-23Đắc Nông: 063,914,
Quảng Ngãi: 082,819,
Đà Nẵng: 510,328
Trúng 063 Đắc Nông,
Trúng 082 Quảng Ngãi
172
18-08-23Ninh Thuận: 992,036,
Gia Lai: 105,406
Trúng 992 Ninh Thuận157
17-08-23Quảng Bình: 249,169,
Quảng Trị: 087,702,
Bình Định: 223,324
Trúng 087 Quảng Trị,
Trúng 223 Bình Định
180
16-08-23Khánh Hòa: 347,219,
Đà Nẵng: 680,019
Trúng 347 Khánh Hòa260
15-08-23Quảng Nam: 790,569,
Đắc Lắc: 144,562
Trúng 144 Đắc Lắc260
14-08-23Phú Yên: 881,121,
TT Huế: 310,868
Trượt165
13-08-23Khánh Hòa: 834,333,
Kon Tum: 246,535,
: 094,236
Trúng 246 Kon Tum305
12-08-23Đắc Nông: 551,367,
Quảng Ngãi: 477,010,
Đà Nẵng: 350,211
Trúng 477 Quảng Ngãi207
11-08-23Ninh Thuận: 879,977,
Gia Lai: 673,464
Trúng 879 Ninh Thuận,
Trúng 673 Gia Lai
207
10-08-23Quảng Bình: 607,190,
Quảng Trị: 402,701,
Bình Định: 105,676
Trúng 402 Quảng Trị200
09-08-23Khánh Hòa: 700,687,
Đà Nẵng: 547,915
Trượt205
08-08-23Quảng Nam: 309,306,
Đắc Lắc: 787,266
Trúng 309 Quảng Nam184
07-08-23Phú Yên: 995,625,
TT Huế: 122,684
Trượt215
06-08-23Khánh Hòa: 728,284,
Kon Tum: 269,876,
: 044,860
Trượt275
05-08-23Đắc Nông: 447,359,
Quảng Ngãi: 979,878,
Đà Nẵng: 345,982
Trượt160
04-08-23Ninh Thuận: 085,675,
Gia Lai: 790,276
Trượt253
03-08-23Quảng Bình: 124,400,
Quảng Trị: 619,883,
Bình Định: 237,962
Trượt239
02-08-23Khánh Hòa: 635,205,
Đà Nẵng: 922,420
Trúng 922 Đà Nẵng222
01-08-23Quảng Nam: 608,583,
Đắc Lắc: 899,717
Trượt184
31-07-23Phú Yên: 049,267,
TT Huế: 590,180
Trúng 049 Phú Yên206
30-07-23Khánh Hòa: 539,050,
Kon Tum: 306,142,
: 169,734
Trúng 539 Khánh Hòa312
29-07-23Đắc Nông: 105,881,
Quảng Ngãi: 448,441,
Đà Nẵng: 231,779
Trượt217
28-07-23Ninh Thuận: 571,129,
Gia Lai: 942,720
Trúng 571 Ninh Thuận276
27-07-23Quảng Bình: 147,042,
Quảng Trị: 547,406,
Bình Định: 056,576
Trúng 147 Quảng Bình,
Trúng 056 Bình Định
231
26-07-23Khánh Hòa: 975,065,
Đà Nẵng: 378,679
Trượt214
25-07-23Quảng Nam: 667,571,
Đắc Lắc: 115,730
Trúng 667 Quảng Nam222
24-07-23Phú Yên: 803,411,
TT Huế: 438,703
Trúng 438 TT Huế253
23-07-23Khánh Hòa: 361,782,
Kon Tum: 509,371,
: 325,159
Trượt341
22-07-23Đắc Nông: 121,771,
Quảng Ngãi: 546,414,
Đà Nẵng: 178,778
Trúng 546 Quảng Ngãi,
Trúng 178 Đà Nẵng
234
21-07-23Ninh Thuận: 383,492,
Gia Lai: 555,216
Trượt198
20-07-23Quảng Bình: 552,308,
Quảng Trị: 751,860,
Bình Định: 559,564
Trúng 552 Quảng Bình,
Trúng 751 Quảng Trị
231
19-07-23Khánh Hòa: 960,833,
Đà Nẵng: 989,894
Trượt227
18-07-23Quảng Nam: 557,005,
Đắc Lắc: 056,079
Trượt221
17-07-23Phú Yên: 612,492,
TT Huế: 526,941
Trượt187
16-07-23Khánh Hòa: 453,384,
Kon Tum: 878,675,
: 326,750
Trúng 878 Kon Tum,
Trúng 326
391
15-07-23Đắc Nông: 964,020,
Quảng Ngãi: 475,810,
Đà Nẵng: 910,280
Trượt200
14-07-23Ninh Thuận: 597,039,
Gia Lai: 059,355
Trúng 597 Ninh Thuận150
13-07-23Bình Định: 467,058,
Quảng Trị: 825,613,
Quảng Bình: 829,325
Trúng 467 Bình Định,
Trúng 825 Quảng Trị,
Trúng 829 Quảng Bình
208
12-07-23Khánh Hòa: 450,484,
Đà Nẵng: 214,390
Trúng 214 Đà Nẵng214
11-07-23Đắc Lắc: 986,559,
Quảng Nam: 548,542
Trúng 986 Đắc Lắc205
10-07-23Phú Yên: 887,072,
TT Huế: 968,328
Trúng 887 Phú Yên199