SONG THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN TRUNG

Nếu bạn đang chơi chốt số tỷ lệ TRƯỢT nhiều hơn TRÚNG thì bạn đang soi cầu sai cách Nên dừng để tránh mất tiền oan. Việc chốt số hãy để chúng tôi giúp bạn cam kết lãi lớn hôm nay!

PHÍ XEM SỐ: 300,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
31-05-23
30-05-23Quảng Nam: 53,52,
Đắc Lắc: 67,61
Trượt250
29-05-23Phú Yên: 91,03,
TT Huế: 74,89
Ăn lô 03 Phú Yên,
Ăn lô 74 TT Huế
148
28-05-23Khánh Hòa: 39,77,
Kon Tum: 45,69,
: 90,47
Ăn lô 39,77 Khánh Hòa,
Ăn lô 47
193
27-05-23Đắc Nông: 38,47,
Quảng Ngãi: 35,07,
Đà Nẵng: 74,18
Ăn lô 35 Quảng Ngãi,
Ăn lô 74 Đà Nẵng
195
26-05-23Ninh Thuận: 30,69,
Gia Lai: 65,66
Ăn lô 30 Ninh Thuận245
25-05-23Quảng Bình: 76,50,
Quảng Trị: 12,50,
Bình Định: 67,79
Ăn lô 50 Quảng Trị,
Ăn lô 67 Bình Định
311
24-05-23Khánh Hòa: 30,49,
Đà Nẵng: 43,98
Ăn lô 30 Khánh Hòa,
Ăn lô 43 Đà Nẵng
370
23-05-23Quảng Nam: 88,69,
Đắc Lắc: 36,17
Ăn lô 88 Quảng Nam288
22-05-23Phú Yên: 20,35,
TT Huế: 71,27
Ăn lô 35 Phú Yên271
21-05-23Khánh Hòa: 08,87,
Kon Tum: 07,38,
: 25,40
Ăn lô 08 Khánh Hòa,
Ăn lô 07 Kon Tum,
Ăn lô 40
284
20-05-23Đắc Nông: 59,30,
Quảng Ngãi: 74,92,
Đà Nẵng: 56,14
Ăn lô 30 Đắc Nông,
Ăn lô 74 Quảng Ngãi,
Ăn lô 56 Đà Nẵng
201
19-05-23Ninh Thuận: 07,26,
Gia Lai: 75,51
Trượt145
18-05-23Quảng Bình: 20,85,
Quảng Trị: 55,52,
Bình Định: 68,84
Ăn lô 20 Quảng Bình,
Ăn lô 68 Bình Định
246
17-05-23Khánh Hòa: 69,79,
Đà Nẵng: 82,36
Ăn lô 69 Khánh Hòa285
16-05-23Quảng Nam: 56,98,
Đắc Lắc: 60,26
Ăn lô 56 Quảng Nam,
Ăn lô 26 Đắc Lắc
329
15-05-23Phú Yên: 27,30,
TT Huế: 05,57
Ăn lô 27 Phú Yên,
Ăn lô 05,57 TT Huế
241
14-05-23Khánh Hòa: 43,09,
Kon Tum: 82,31,
: 71,82
Trượt412
13-05-23Đắc Nông: 82,96,
Quảng Ngãi: 01,77,
Đà Nẵng: 08,27
Trượt297
12-05-23Ninh Thuận: 69,13,
Gia Lai: 70,52
Ăn lô 13 Ninh Thuận254
11-05-23Quảng Bình: 74,04,
Quảng Trị: 72,02,
Bình Định: 63,44
Ăn lô 04 Quảng Bình,
Ăn lô 02,72 Quảng Trị,
Ăn lô 63,44 Bình Định
200
10-05-23Khánh Hòa: 81,90,
Đà Nẵng: 98,11
Ăn lô 81 Khánh Hòa264
09-05-23Quảng Nam: 79,46,
Đắc Lắc: 59,94
Trượt255
08-05-23Phú Yên: 85,84,
TT Huế: 30,59
Ăn lô 84 Phú Yên,
Ăn lô 30,59 TT Huế
358
07-05-23Khánh Hòa: 72,74,
Kon Tum: 05,80,
: 52,97
Ăn lô 74,72 Khánh Hòa306
06-05-23Đắc Nông: 86,41,
Quảng Ngãi: 61,79,
Đà Nẵng: 93,01
Ăn lô 79 Quảng Ngãi225
05-05-23Ninh Thuận: 74,33,
Gia Lai: 93,87
Ăn lô 33 Ninh Thuận328
04-05-23Quảng Bình: 95,02,
Quảng Trị: 82,34,
Bình Định: 28,69
Ăn lô 28 Bình Định283
03-05-23Khánh Hòa: 94,39,
Đà Nẵng: 86,21
Ăn lô 21 Đà Nẵng164
02-05-23Quảng Nam: 04,73,
Đắc Lắc: 04,11
Ăn lô 73,04 Quảng Nam276
01-05-23Phú Yên: 75,66,
TT Huế: 27,60
Trượt150
30-04-23Khánh Hòa: 85,20,
Kon Tum: 19,04,
: 58,97
Ăn lô 04,19 Kon Tum,
Ăn lô 97
367
29-04-23Đắc Nông: 99,71,
Quảng Ngãi: 14,85,
Đà Nẵng: 59,89
Ăn lô 99 Đắc Nông,
Ăn lô 85 Quảng Ngãi
200
28-04-23Ninh Thuận: 94,91,
Gia Lai: 90,95
Ăn lô 94 Ninh Thuận320
27-04-23Quảng Bình: 05,15,
Quảng Trị: 61,17,
Bình Định: 61,37
Ăn lô 61,17 Quảng Trị278
26-04-23Khánh Hòa: 90,06,
Đà Nẵng: 16,42
Ăn lô 90 Khánh Hòa259
25-04-23Quảng Nam: 56,75,
Đắc Lắc: 81,11
Ăn lô 56 Quảng Nam,
Ăn lô 81,11 Đắc Lắc
219
24-04-23Phú Yên: 24,59,
TT Huế: 86,90
Ăn lô 24,59 Phú Yên,
Ăn lô 90,86 TT Huế
173
23-04-23Khánh Hòa: 34,89,
Kon Tum: 96,73,
: 84,99
Ăn lô 34,89 Khánh Hòa,
Ăn lô 73 Kon Tum,
Ăn lô 84,99
222
22-04-23Đắc Nông: 68,47,
Quảng Ngãi: 28,20,
Đà Nẵng: 84,66
Ăn lô 20,28 Quảng Ngãi248
21-04-23Ninh Thuận: 36,71,
Gia Lai: 10,99
Ăn lô 10 Gia Lai236
20-04-23Quảng Bình: 90,67,
Quảng Trị: 61,12,
Bình Định: 04,59
Ăn lô 90,67 Quảng Bình203
19-04-23Khánh Hòa: 41,45,
Đà Nẵng: 98,95
Ăn lô 41 Khánh Hòa,
Ăn lô 95,98 Đà Nẵng
249
18-04-23Quảng Nam: 94,88,
Đắc Lắc: 26,20
Ăn lô 88 Quảng Nam283
17-04-23TT Huế: 35,03,
Phú Yên: 80,75
Ăn lô 35 TT Huế252
16-04-23Khánh Hòa: 98,48,
Kon Tum: 78,93,
: 79,18
Ăn lô 98,48 Khánh Hòa,
Ăn lô 93 Kon Tum,
Ăn lô 79
478
15-04-23Đắc Nông: 81,44,
Quảng Ngãi: 01,48,
Đà Nẵng: 52,48
Ăn lô 44 Đắc Nông207
14-04-23Ninh Thuận: 36,71,
Gia Lai: 06,81
Ăn lô 71 Ninh Thuận329
13-04-23Quảng Bình: 37,43,
Quảng Trị: 65,40,
Bình Định: 54,46
Ăn lô 43,37 Quảng Bình,
Ăn lô 65 Quảng Trị,
Ăn lô 54 Bình Định
313
12-04-23Khánh Hòa: 79,88,
Đà Nẵng: 71,93
Ăn lô 79,88 Khánh Hòa255
11-04-23Quảng Nam: 30,91,
Đắc Lắc: 67,79
Ăn lô 79 Đắc Lắc291
10-04-23Phú Yên: 13,42,
TT Huế: 25,40
Ăn lô 42 Phú Yên,
Ăn lô 25 TT Huế
178
09-04-23Khánh Hòa: 78,01,
Kon Tum: 56,97,
: 49,07
Ăn lô 01,78 Khánh Hòa266
08-04-23Đắc Nông: 54,96,
Quảng Ngãi: 69,12,
Đà Nẵng: 23,98
Ăn lô 96 Đắc Nông286
07-04-23Ninh Thuận: 21,63,
Gia Lai: 31,16
Ăn lô 21 Ninh Thuận,
Ăn lô 31 Gia Lai
333
06-04-23Quảng Bình: 10,07,
Quảng Trị: 43,22,
Bình Định: 04,00
Ăn lô 04 Bình Định319
05-04-23Khánh Hòa: 39,79,
Đà Nẵng: 68,76
Trượt256
04-04-23Quảng Nam: 08,13,
Đắc Lắc: 36,01
Ăn lô 08 Quảng Nam,
Ăn lô 36 Đắc Lắc
261
03-04-23Phú Yên: 32,46,
TT Huế: 08,12
Ăn lô 46 Phú Yên,
Ăn lô 12 TT Huế
128
02-04-23Khánh Hòa: 01,88,
Kon Tum: 82,22,
: 19,30
Ăn lô 88 Khánh Hòa,
Ăn lô 30,19
287
01-04-23Đắc Nông: 73,82,
Quảng Ngãi: 28,61,
Đà Nẵng: 62,10
Ăn lô 73 Đắc Nông261
31-03-23Ninh Thuận: 30,55,
Gia Lai: 98,76
Ăn lô 98,76 Gia Lai320
30-03-23Quảng Bình: 34,27,
Quảng Trị: 38,96,
Bình Định: 22,23
Ăn lô 22,23 Bình Định287
29-03-23Khánh Hòa: 05,52,
Đà Nẵng: 09,59
Ăn lô 59,09 Đà Nẵng237
28-03-23Quảng Nam: 89,60,
Đắc Lắc: 16,02
Ăn lô 60 Quảng Nam288
27-03-23Phú Yên: 95,91,
TT Huế: 08,84
Ăn lô 84 TT Huế272
26-03-23Khánh Hòa: 22,14,
: 11,50,
Kon Tum: 62,79
Ăn lô 22 Khánh Hòa,
Ăn lô 50 ,
Ăn lô 79 Kon Tum
287
25-03-23Đắc Nông: 57,48,
Quảng Ngãi: 64,70,
Đà Nẵng: 25,89
Ăn lô 25 Đà Nẵng205
24-03-23Ninh Thuận: 98,05,
Gia Lai: 63,57
Trượt262
23-03-23Quảng Bình: 08,67,
Quảng Trị: 77,68,
Bình Định: 23,06
Ăn lô 08 Quảng Bình280
22-03-23Khánh Hòa: 68,55,
Đà Nẵng: 24,08
Ăn lô 55 Khánh Hòa,
Ăn lô 24 Đà Nẵng
309
21-03-23Quảng Nam: 57,12,
Đắc Lắc: 65,72
Trượt297
20-03-23Phú Yên: 35,74,
TT Huế: 17,52
Trượt181
19-03-23Khánh Hòa: 16,58,
Kon Tum: 07,04,
: 03,49
Ăn lô 03 227
18-03-23Đắc Nông: 51,19,
Quảng Ngãi: 49,00,
Đà Nẵng: 69,54
Ăn lô 19 Đắc Nông,
Ăn lô 49 Quảng Ngãi
287
17-03-23Ninh Thuận: 04,79,
Gia Lai: 72,14
Ăn lô 04 Ninh Thuận,
Ăn lô 14 Gia Lai
262
16-03-23Quảng Trị: 97,39,
Bình Định: 51,89,
Quảng Bình: 08,29
Ăn lô 39 Quảng Trị,
Ăn lô 89,51 Bình Định,
Ăn lô 08 Quảng Bình
256
15-03-23Khánh Hòa: 69,08,
Đà Nẵng: 74,56
Ăn lô 08,69 Khánh Hòa,
Ăn lô 56 Đà Nẵng
192
14-03-23Quảng Nam: 24,85,
Đắc Lắc: 23,67
Trượt261
13-03-23Phú Yên: 45,03,
TT Huế: 39,16
Trượt248
12-03-23Khánh Hòa: 79,85,
Kon Tum: 62,44,
: 47,17
Ăn lô 79 Khánh Hòa,
Ăn lô 62,44 Kon Tum
345
11-03-23Đà Nẵng: 69,21,
Quảng Ngãi: 85,17,
Đắc Nông: 34,53
Ăn lô 85 Quảng Ngãi235
10-03-23Ninh Thuận: 01,49,
Gia Lai: 31,04
Ăn lô 01 Ninh Thuận350