BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Vào cuộc chơi ta chấp nhận có thắng và thua, Nhưng nếu thua liên tục ta còn đủ sức chơi nữa không…Đừng cố gỡ vì khi bạn cố chỉ thêm mất tiền oan. Đến với chúng tôi để thực sự là 1 người chơi chốt số chuyên nghiệp!

PHÍ XEM SỐ: 800,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
27-10-20
26-10-20TT Huế: 58,
Phú Yên: 45
Trượt170
25-10-20Kon Tum: 56,
Khánh Hòa: 15
Trúng Khánh Hòa172
24-10-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 97,
Đắc Nông: 43
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
151
23-10-20Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 42
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
76
22-10-20Bình Định: 16,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 62
Trượt213
21-10-20Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
217
20-10-20Đắc Lắc: 47,
Quảng Nam: 39
Trúng Quảng Nam110
19-10-20TT Huế: 36,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
188
18-10-20Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 60
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
127
17-10-20Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
148
16-10-20Gia Lai: 17,
Ninh Thuận: 18
Trúng Gia Lai217
15-10-20Bình Định: 72,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 19
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
98
14-10-20Đà Nẵng: 12,
Khánh Hòa: 51
Trượt163
13-10-20Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 45
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
87
12-10-20TT Huế: 41,
Phú Yên: 93
Trúng Phú Yên144
11-10-20Kon Tum: 49,
Khánh Hòa: 57
Trúng Khánh Hòa106
10-10-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 26
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
99
09-10-20Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 81
Trượt115
08-10-20Bình Định: 03,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 35
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
181
07-10-20Đà Nẵng: 16,
Khánh Hòa: 42
Trượt273
06-10-20Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 64
Trúng Quảng Nam204
05-10-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 55
Trúng TT Huế127
04-10-20Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 70
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
246
03-10-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 78,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
210
02-10-20Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 62
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
217
01-10-20Bình Định: 48,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
248
30-09-20Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 79
Trúng Đà Nẵng135
29-09-20Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 78
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
216
28-09-20TT Huế: 43,
Phú Yên: 05
Trượt46
27-09-20Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 21
Trúng Kon Tum221
26-09-20Đà Nẵng: 48,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
67
25-09-20Gia Lai: 69,
Ninh Thuận: 25
Trúng Ninh Thuận170
24-09-20Bình Định: 78,
Quảng Trị: 23,
Quảng Bình: 03
Trượt121
23-09-20Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 24
Trúng Đà Nẵng294
22-09-20Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 15
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
39
21-09-20TT Huế: 55,
Phú Yên: 00
Trượt236
20-09-20Kon Tum: 76,
Khánh Hòa: 21
Trượt202
19-09-20Đà Nẵng: 49,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 61
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
159
18-09-20Gia Lai: 20,
Ninh Thuận: 44
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
202
17-09-20Bình Định: 11,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 46
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
160
16-09-20Đà Nẵng: 11,
Khánh Hòa: 55
Trúng Đà Nẵng118
15-09-20Đắc Lắc: 74,
Quảng Nam: 27
Trượt179
14-09-20TT Huế: 14,
Phú Yên: 61
Trúng Phú Yên88
13-09-20Kon Tum: 34,
Khánh Hòa: 97
Trúng Khánh Hòa93
12-09-20Đà Nẵng: 33,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 95
Trượt94
11-09-20Gia Lai: 51,
Ninh Thuận: 94
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
252
10-09-20Quảng Bình: 10,
Bình Định: 98,
Quảng Trị: 38
Trúng Quảng Bình,
Trúng Quảng Trị
102
09-09-20Đà Nẵng: 36,
Khánh Hòa: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
105
08-09-20Đắc Lắc: 37,
Quảng Nam: 92
Trượt231
07-09-20TT Huế: 29,
Phú Yên: 73
Trúng TT Huế188
06-09-20Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 92
Trúng Khánh Hòa103
05-09-20Đà Nẵng: 25,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
43
04-09-20Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 71
Trúng Gia Lai65
03-09-20Bình Định: 64,
Quảng Trị: 47,
Quảng Bình: 26
Trượt79
02-09-20Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 32
Trúng Khánh Hòa167
01-09-20Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 07
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
257
31-08-20TT Huế: 08,
Phú Yên: 08
Trúng Phú Yên99
30-08-20Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 76
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
179
29-08-20Đà Nẵng: 15,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 79
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
227
28-08-20Gia Lai: 79,
Ninh Thuận: 67
Trúng Gia Lai87
27-08-20Bình Định: 12,
Quảng Trị: 88,
Quảng Bình: 29
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
112
26-08-20Đà Nẵng: 58,
Khánh Hòa: 99
Trượt224
25-08-20Đắc Lắc: 33,
Quảng Nam: 16
Trượt108
24-08-20TT Huế: 11,
Phú Yên: 32
Trượt126
23-08-20Kon Tum: 12,
Khánh Hòa: 86
Trượt53
22-08-20Đà Nẵng: 36,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 74
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
96
21-08-20Gia Lai: 84,
Ninh Thuận: 99
Trượt128
20-08-20Bình Định: 92,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 26
Trúng Quảng Bình122
19-08-20Đà Nẵng: 29,
Khánh Hòa: 18
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
165
18-08-20Đắc Lắc: 75,
Quảng Nam: 34
Trượt221
17-08-20TT Huế: 10,
Phú Yên: 93
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
141
16-08-20Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 27
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
239
15-08-20Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 87
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
155
14-08-20Gia Lai: 78,
Ninh Thuận: 15
Trượt229
13-08-20Bình Định: 21,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 77
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
183
12-08-20Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
224
11-08-20Đắc Lắc: 48,
Quảng Nam: 84
Trúng Quảng Nam182
10-08-20TT Huế: 97,
Phú Yên: 77
Trúng TT Huế48
09-08-20Kon Tum: 87,
Khánh Hòa: 14
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
62
08-08-20Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 99,
Đắc Nông: 75
Trúng Đà Nẵng161
07-08-20Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 35
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
225
06-08-20Bình Định: 21,
Quảng Trị: 09,
Quảng Bình: 86
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
155
05-08-20Đà Nẵng: 76,
Khánh Hòa: 11
Trúng Khánh Hòa119
04-08-20Đắc Lắc: 08,
Quảng Nam: 99
Trúng Quảng Nam126
03-08-20TT Huế: 51,
Phú Yên: 24
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
95
02-08-20Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 91
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
80
01-08-20Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 46,
Đắc Nông: 68
Trượt174