BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Vào cuộc chơi ta chấp nhận có thắng và thua, Nhưng nếu thua liên tục ta còn đủ sức chơi nữa không…Đừng cố gỡ vì khi bạn cố chỉ thêm mất tiền oan. Đến với chúng tôi để thực sự là 1 người chơi chốt số chuyên nghiệp!

PHÍ XEM SỐ: 800,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
13-05-21
12-05-21Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 31
Trúng Đà Nẵng170
11-05-21Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
75
10-05-21TT Huế: 32,
Phú Yên: 60
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
181
09-05-21Kon Tum: 53,
Khánh Hòa: 67
Trượt137
08-05-21Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 57
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
92
07-05-21Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 82
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
164
06-05-21Bình Định: 31,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 14
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
117
05-05-21Đà Nẵng: 70,
Khánh Hòa: 46
Trượt221
04-05-21Đắc Lắc: 02,
Quảng Nam: 11
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
82
03-05-21TT Huế: 57,
Phú Yên: 68
Trúng TT Huế178
02-05-21Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 80
Trượt195
01-05-21Đà Nẵng: 27,
Quảng Ngãi: 32,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
153
30-04-21Gia Lai: 20,
Ninh Thuận: 56
Trượt108
29-04-21Bình Định: 02,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 56
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
241
28-04-21Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 77
Trúng Đà Nẵng129
27-04-21Đắc Lắc: 64,
Quảng Nam: 27
Trượt169
26-04-21TT Huế: 03,
Phú Yên: 13
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
127
25-04-21Kon Tum: 17,
Khánh Hòa: 70
Trúng Kon Tum171
24-04-21Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 26,
Đắc Nông: 67
Trúng Đà Nẵng116
23-04-21Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 47
Trượt24
22-04-21Bình Định: 59,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 88
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
193
21-04-21Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 25
Trúng Đà Nẵng103
20-04-21Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 79
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
88
19-04-21TT Huế: 79,
Phú Yên: 39
Trượt134
18-04-21Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 76
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
92
17-04-21Đà Nẵng: 44,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 60
Trúng Đắc Nông135
16-04-21Gia Lai: 26,
Ninh Thuận: 27
Trúng Ninh Thuận129
15-04-21Bình Định: 31,
Quảng Trị: 35,
Quảng Bình: 26
Trượt80
14-04-21Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 07
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
235
13-04-21Đắc Lắc: 31,
Quảng Nam: 00
Trúng Quảng Nam158
12-04-21TT Huế: 72,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
198
11-04-21Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 81
Trượt141
10-04-21Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 87
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
166
09-04-21Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 70
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
31
08-04-21Bình Định: 12,
Quảng Trị: 11,
Quảng Bình: 58
Trượt89
07-04-21Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
232
06-04-21Đắc Lắc: 59,
Quảng Nam: 12
Trúng Quảng Nam165
05-04-21TT Huế: 36,
Phú Yên: 01
Trượt179
04-04-21Kon Tum: 60,
Khánh Hòa: 17
Trúng Khánh Hòa179
03-04-21Đà Nẵng: 38,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 69
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
117
02-04-21Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 76
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
248
01-04-21Bình Định: 62,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 54
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
169
31-03-21Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 66
Trượt241
30-03-21Đắc Lắc: 37,
Quảng Nam: 30
Trúng Quảng Nam91
29-03-21TT Huế: 69,
Phú Yên: 25
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
129
28-03-21Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 68
Trúng Khánh Hòa206
27-03-21Đà Nẵng: 76,
Quảng Ngãi: 76,
Đắc Nông: 17
Trượt112
26-03-21Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 21
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
140
25-03-21Bình Định: 43,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 21
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
204
24-03-21Đà Nẵng: 13,
Khánh Hòa: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
226
23-03-21Đắc Lắc: 02,
Quảng Nam: 27
Trượt173
22-03-21TT Huế: 00,
Phú Yên: 97
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
132
21-03-21Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 22
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
161