BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Vào cuộc chơi ta chấp nhận có thắng và thua, Nhưng nếu thua liên tục ta còn đủ sức chơi nữa không…Đừng cố gỡ vì khi bạn cố chỉ thêm mất tiền oan. Đến với chúng tôi để thực sự là 1 người chơi chốt số chuyên nghiệp!

PHÍ XEM SỐ: 800,000 VNĐ

 Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
Anh em có thể lấy số ngay lúc này
Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
Liên Hệ Tổng Đài CHÁT VỚI ADMIN để được hỗ trợ. Xin Cảm ơn!

Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-07-21
27-07-21Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 79
Trượt153
26-07-21TT Huế: 13,
Phú Yên: 30
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
33
25-07-21Kon Tum: 32,
Khánh Hòa: 65
Trượt129
24-07-21Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
128
23-07-21Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
129
22-07-21Bình Định: 53,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 67
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
151
21-07-21Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 28
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
187
20-07-21Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 03
Trúng Đắc Lắc96
19-07-21TT Huế: 60,
Phú Yên: 19
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
221
18-07-21Kon Tum: 57,
Khánh Hòa: 74
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
144
17-07-21Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 97,
Đắc Nông: 14
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
190
16-07-21Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 85
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
146
15-07-21Bình Định: 00,
Quảng Trị: 32,
Quảng Bình: 27
Trúng Quảng Bình116
14-07-21Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 67
Trúng Khánh Hòa122
13-07-21Đắc Lắc: 12,
Quảng Nam: 54
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
149
12-07-21TT Huế: 06,
Phú Yên: 12
Trượt198
11-07-21Kon Tum: 91,
Khánh Hòa: 54
Trượt94
10-07-21Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
89
09-07-21Gia Lai: 22,
Ninh Thuận: 55
Trượt66
08-07-21Bình Định: 75,
Quảng Trị: 73,
Quảng Bình: 14
Trượt156
07-07-21Đà Nẵng: 20,
Khánh Hòa: 64
Trúng Khánh Hòa145
06-07-21Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 21
Trượt100
05-07-21TT Huế: 79,
Phú Yên: 99
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
115
04-07-21Kon Tum: 07,
Khánh Hòa: 33
Trượt118
03-07-21Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 47,
Đắc Nông: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
46
02-07-21Gia Lai: 59,
Ninh Thuận: 55
Trúng Gia Lai69
01-07-21Bình Định: 47,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 02
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
236
30-06-21Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 64
Trượt148
29-06-21Đắc Lắc: 78,
Quảng Nam: 03
Trượt54
28-06-21TT Huế: 78,
Phú Yên: 13
Trúng TT Huế76
27-06-21Kon Tum: 55,
Khánh Hòa: 96
Trượt61
26-06-21Đà Nẵng: 30,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 03
Trúng Đắc Nông131
25-06-21Gia Lai: 03,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
114
24-06-21Bình Định: 07,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 41
Trượt173
23-06-21Đà Nẵng: 55,
Khánh Hòa: 25
Trúng Đà Nẵng37
22-06-21Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 30
Trúng Đắc Lắc148
21-06-21TT Huế: 59,
Phú Yên: 97
Trúng Phú Yên52
20-06-21Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 58
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
130
19-06-21Đà Nẵng: 62,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 36
Trượt111
18-06-21Gia Lai: 14,
Ninh Thuận: 29
Trúng Ninh Thuận252
17-06-21Bình Định: 92,
Quảng Trị: 99,
Quảng Bình: 81
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
124
16-06-21Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 37
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
135
15-06-21Đắc Lắc: 78,
Quảng Nam: 89
Trượt107
14-06-21TT Huế: 09,
Phú Yên: 73
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
62
13-06-21Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 70
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
157
12-06-21Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 28
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
50
11-06-21Gia Lai: 62,
Ninh Thuận: 82
Trượt244